Onderschrijf de TOP-krachtlijnen en laat uw stem horen!

Terug naar overzicht enquĂȘtes

Omschrijving

Op 24 november 2012 namen 226 Vlaamse apothekers en stakeholders de tijd om na te denken over de toekomst van de Vlaamse Apotheker. Mede dankzij hun mening en inzet kwam uit die Top een eindrapport tot stand, de TOP-krachtlijnen. Dit document tekent de krijtlijnen uit voor de Vlaamse apotheker en zijn netwerk, het Vlaams Apothekers Netwerk.

De TOP-krachtlijnen in een notendop:

1. De mening van elke Vlaamse apotheker doet er toe en moet gehoord worden.

2. De apotheker bouwt verder aan zijn unieke rol in de eerstelijnsgezondheidszorg en zoekt naar multidisciplinaire samenwerking.

3. De apotheker bouwt mee aan een e-zorgzaam Vlaanderen.

4. De apotheker neemt zijn rol op inzake preventie.

5. De huisapotheker gaat ook naar de patiënt thuis.

6. De apotheker denkt na over innovatie in zijn zorgdomein en hecht veel waarde aan goede opleiding en navorming.

Misschien kon u niet aanwezig zijn op de TOP, maar bent u het wél eens met deze krachtlijnen. U kan als apotheker nog steeds uw bijdrage leveren! Onderschrijf hier de TOP-krachtlijnen door hieronder uw gegevens in te geven. De TOP-krachtlijnen zijn een onderdeel van het VAN charter geworden. Dit charter bevat tevens missie, visie en actiepunten van VAN. Dit charter zal worden overgemaakt aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, Minister President Kris Peeters, de leden van de commissie Welzijn en Gezondheid van het Vlaams Parlement, andere overheidsinstanties en stake holders.

De inschrijftermijn voor deze enquete is verlopen.
© 2018 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy