Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan zijn zorgverleners geeft om zijn gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De patiënt kan op ieder ogenblik beslissen om de gegevens al dan niet uit te wisselen.

 

Hoe kan de patiënt zijn toestemming geven?

Als de patiënt instemt met het principe van het beveiligd delen van zijn gezondheidsgegevens, dan kan hij zijn toestemming registreren met zijn elektronische identiteitskaart (eID):

›  via de toepassing eHealth Consent;
›  via zijn huisarts, zijn ziekenfonds, de opnamedienst van het ziekenhuis OF zijn apotheek.

Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, zijn de zorgverleners gemachtigd om hun toestemming te registreren, indien zij dit wensen.

 

Hoe registreert u de toestemming van de patiënt in uw apotheeksoftware?

In de verschillende softwarepakketten is de eHealth Consent-applicatie geïntegreerd. Hiermee kunt u heel eenvoudig de toestemming van de patiënt zelf registreren. U hebt enkel het INSZ-nummer van de patiënt en het nummer van zijn identiteitskaart nodig. En dat hebt u al, als u de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt hebt opgevraagd. Zoniet volstaat het om de identiteitskaart van de patiënt in te lezen.

Voor de patiënt is deze optie interessant, want zo kan hij de onlineprocedure op de website eHealth Consent vermijden, waarvoor hij identiteitskaartlezer nodig heeft en hij zijn PIN-code moet kennen. 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy