De meerwaarde van de apotheker is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de farmaceutische zorg die hij aan zijn patiënten verschaft. Om die te waarborgen kan hij niet zonder het farmaceutisch dossier. Dankzij het GFD kunnen de basisgegevens van dat dossier worden gedeeld tussen officina's – een technische stap vooruit die de kwaliteit van de begeleiding nog beter zal maken. 

Het GFD biedt u op ieder moment de volledige medicatiehistoriek van elke patiënt (die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven). Hierdoor kunt u geneesmiddelen nog veiliger afleveren en de kwaliteit van uw farmaceutische zorg verbeteren.

 

Neem bijvoorbeeld een niet-gekende patiënt die zich tijdens uw wachtdienst aandient voor een geneesmiddel dat een reëel risico inhoudt op ernstige interacties. Of een patiënte die af en toe langskomt voor voorschriftvrije medicatie, een maagzuurremmer of een ontstekingsremmer. De inzage in hun volledige medicatiehistoriek laat u toe om de gevraagde producten in alle veiligheid af te leveren, zowel die op voorschrift als de voorschriftvrije geneesmiddelen. Alleen het apotheekkanaal kan die garantie bieden. Het GFD is dan ook een onmisbaar instrument van strategisch belang, dat de positie van de apotheker in de eerstelijnszorg zal versterken.

 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy