Welke gegevens worden geregistreerd in het GFD? 

1. Patiënt (uniek geïdentificeerd op basis van INSZ-nummer)

2. Afleverende apotheek (uniek geïdentificeerd op basis van APB-nummer + controlegetallen)
Deze informatie wordt niet gecommuniceerd bij opvraging van het GFD van een patiënt. De afleverende apotheker kan slechts uitzonderlijk - en op expliciete vraag van de patiënt (aan de hand van zijn eID en PIN-code) - geïdentificeerd worden.

3. Aflevermoment (datum + tijd)

4. Informatie met betrekking tot het afgeleverde product: 
Vandaag worden uitsluitend geneesmiddelen of magistrale bereidingen voor humaan gebruik, afgeleverd op naam van de patiënt, opgeslagen in het GFD. 

Voor gewone geneesmiddelen:

- CNK
- Aantal
- Toedieningsinstructies (bv posologie) voor zover die werden ingebracht door de apotheker

Voor magistrale bereidingen:

- CNK grondstof
- Hoeveelheid grondstof
- Galenische vorm
- Hoeveelheid
- Toedieningsinstructies voor zover die werden ingebracht door de apotheker

5. Indicatie of het product op al dan niet op voorschrift werd afgeleverd, en zo ja, een indicatie of het ging om een Voorschrift Op Stofnaam.

 

Er worden geen gegevens over de 'globale context' van de patiënt opgeladen naar het GFD: die blijven lokaal. De positie van een vaste apotheker wordt zo bevestigd en versterkt.

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy