"Informatie delen is gezond!"

De elektronische en beveiligde uitwisseling van onze medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die wij raadplegen, houdt heel wat voordelen in. Sensibiliseer uw patiënten met volgend informatiemateriaal: 

 

Geïnformeerde toestemming 

De elektronische uitwisseling van medische gegevens is alleen mogelijk als patiënten hiermee instemmen: dat is de geïnformeerde toestemming. Om die boodschap zoveel mogelijk bij het grote publiek te verspreiden, hebben het RIZIV en de FOD Volksgezondheid verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld: 

›  Een folder 'Leidraad bij de geïnformeerde toestemming' 

›  Er werd een speciale website gelanceerd: www.patientconsent.be, met o.a. een verklarende animatiefilm 

›  De federale overheid heeft een telefoonlijn geopend (02/524 97 97) waar het grote publiek terecht kan voor vragen over het delen van gezondheidsgegevens en de geïnformeerde toestemming. 

 

Gedeeld Farmaceutisch Dossier 

Om patiënten te informeren over het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, ontwikkelde APB volgend materiaal: 

›  Een patiëntenfolder 

›  Een affiche 'Uw patiëntendossier: kies voor extra veiligheid' 

›  Een campagnefilmpje 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy