Euthanasie is “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek”. Men onderscheidt dit van palliatieve sedatie waaronder verstaan wordt “het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties noodzakelijk om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomena (fysieke, psychische of spirituele) op een adequate wijze te controleren”.

De wet van 28 mei 2002 definieert het wettelijk kader rond euthanasie. Die wet werd aangevuld door de wet van 10 november 2005, die specifieert dat de apotheker die een euthanaserend middel aflevert op basis van een conform voorschrift (zie verder), geen misdrijf pleegt en dus niet strafrechtelijk vervolgd kan worden.

 
HET VOORSCHRIFT

›  De arts maakt een voorschrift op voor de nodige medicatie en medische hulpmiddelen op naam van de patiënt

›  Op dat voorschrift moet een aanduiding staan dat de medicatie wordt voorgeschreven in toepassing van de wet van 28/5/2002 en een aanduiding dat de medicatie persoonlijk aan de arts moet worden afgeleverd.

›  De aflevering gebeurt door de apotheker persoonlijk aan de arts die als gemachtigde optreedt van de patiënt. Hij haalt met andere woorden de medicatie zelf op in de apotheek.

›  De niet-gebruikte medicatie wordt door de arts persoonlijk naar de apotheek teruggebracht.

 
EUTHANATICA

Een ‘euthanasiekit’ als dusdanig bestaat niet. Elk product moet individueel voorgeschreven worden. Euthanasie kan via intraveneuze of orale weg worden uitgevoerd. De meest gebruikte methode is de intraveneuze.

In een samenvattend artikel uit het Farmaceutisch Tijdschrift van België vindt u een overzicht van de aanbevolen middelen en doses voor de twee technieken.

 
NUTTIGE DOCUMENTEN

›  Euthanasie: wat de apotheker moet weten (Farmaceutisch Tijdschrift voor België, juni 2015)
›  Gecoördineerde versie van de wet van 28 mei 2002 met de wet van 10 november 2005
›  LEIFblad: patiëntenbrochure (te bestellen bij de groothandel aan de hand van CNK: 2545-184)
›  Formulier voor wilsverklaring inzake euthanasie

 
NUTTIGE SITES

›  LevensEinde InformatieForum: www.leif.be
›  www.palliatief.be
›  Recht op Waardig Sterven: www.rws.be
›  Euthanasie – Portaal Belgium.be: http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/levenseinde/euthanasie/

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy