Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen terugbetaalde geneesmiddelen en niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

 

Terugbetaalde geneesmiddelen

Het hoogdringendheidshonorarium wordt aangerekend aan het RIZIV voor de voorschriften met tenminste één vergoedbare magistrale bereiding en/of vergoedbare specialiteit (alleen categorie A, B, C, Cs en Cx. Categorie D bij NMBS is niet toegelaten). De voorschriften moeten dringend worden uitgevoerd en afgeleverd buiten de normale openingsuren van de apotheek, hetzij tussen 19u en 8u, hetzij op een zondag of op een wettelijke feestdag, door een apotheker in een voor het publiek toegankelijke officina, die op het ogenblik van de aflevering vermeld staat op de wachtrol.

Om dat ereloon aan het RIZIV te kunnen aanrekenen, dient er dus minstens 1 terugbetaald geneesmiddel afgeleverd te worden. Het honorarium mag maar één keer aangerekend worden per voorschrift of per groep van gelijktijdig afgeleverde voorschriften, ongeacht het aantal vergoedbare specialiteiten en/of magistrale bereidingen dat op de voorschriften voorkomt. Wanneer alle terugbetaalde geneesmiddelen uitgesteld worden, mag er geen wachttaks aan het RIZIV worden aangerekend.

De apotheker moet op het voorschrift attesteren dat hij op de wachtrol voorkomt op het ogenblik van aflevering. Hij moet de datum en het uur van afleveren vermelden en mede-ondertekenen. Wanneer de apotheker uitzonderlijk zijn wachtdienst niet kan waarnemen, moet de vervangende apotheker op het voorschrift vermelden “vervangt apotheker …”. 

De geneesheer moet op het voorschriftbriefje de vermelding “DRINGEND” aanbrengen. Bij gebrek hieraan moet de apotheker eveneens vermelden dat hij de klaarblijkelijke dringende noodzakelijkheid heeft vastgesteld.

De wettelijke feestdagen zijn de volgende: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

Het bedrag van het hoogdringendheidshonorarium wordt jaarlijks aangepast. In 2015 bedraagt het honorarium 5,11 euro. 


Niet-terugbetaalde geneesmiddelen

Een hoogdringendheidshonorarium wordt aangerekend aan de patiënt voor de voorschriften zonder één vergoedbare magistrale bereiding en/of vergoedbare specialiteiten. Het gaat dan om dringende afleveringen buiten de normale openingsuren van de apotheek, hetzij tussen 19u en 8u, hetzij op een zondag of op een wettelijke feestdag, door een apotheker in een voor het publiek toegankelijke officina, die op het ogenblik van de aflevering vermeld staat op de wachtrol.

De inning van dit honorarium wordt aangeraden: het kan een rem zijn voor de patiënt om te vermijden dat de wachtapotheek beschouwd wordt als een nachtwinkel. 

Het bedrag van de wachttaks voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen is vrij te bepalen. De vertegenwoordigers van de apothekers zijn van oordeel dat het bedrag voorzien in het kader van de ziekteverzekering (RIZIV) in ieder geval zeer redelijk is (maar dus niet verplicht). Volgens de reglementering van het Ministerie van Economische zaken moet dit honorarium wel duidelijk en op ondubbelzinnige wijze in de apotheek aangeduid zijn.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy