Er was in België een grote verscheidenheid aan inputsystemen om de wachtdienst te afficheren op apotheek.be, gaande van Geowacht naar manuele systemen. Sommige regio’s werken samen met een callcenter (Rode Kruis, Offitel) of met de politie. Door die verscheidenheid werd de patiënt niet optimaal doorverwezen naar de dichtstbijzijnde apotheek. Bovendien verschilden de tijdsintervallen van de wachtbeurten per regio, hetgeen niet eenduidig was voor de patiënt. 

 

Samengevat zijn dit de belangrijke wijzigingen die op nationaal niveau worden doorgevoerd vanaf 1/1/2015:

 
›   Centralisatie database wachtdiensten op nationaal niveau: 1 database onafhankelijk van het administratieve systeem dat gebruikt wordt. Dus eigenlijk komen alle wachtbeurten van de verschillende Belgische regio’s in 1 grote databank terecht.

 
›   Optimale en uniforme kennisgeving van de wachtdiensten voor de patiënten via apotheek.be. Dat leidt tot een optimale doorverwijzing voor de patiënt, op vlak van de exacte geocodes van de apotheken van wacht in de buurt van de patiënt. Zo vermijden we dat patiënten in regio’s die grenzen aan 2 verschillende ‘administratieve’ wachtregio, enkel doorverwezen worden naar de dichtstbijzijnde apotheek van de wachtregio waar de patiënt zich bevindt. Patiënten zullen voortaan echt naar de dichtstbijzijnde apotheek doorverwezen worden, ongeacht de wachtregio.
De papieren affichering die KLAV aanbiedt, blijft behouden.

 
›   Uniformisatie uren: men is 24u van wacht, van 9-22u en 22-9u. Er waren nationaal immers heel wat verschillen in de uurregelingen van de wachtdienst. Dat maakte het moeilijk voor de bevolking. Regio’s die vandaag andere uren toepassen (bijvoorbeeld van 18u30 tot 9u ’s morgens, zonder dagwacht) moeten zich aanpassen. Het blijft perfect mogelijk dat bepaalde regio’s vanaf 22u samenwerken, waarbij er bijvoorbeeld maar 1 apotheek van wacht is voor 2 regio’s.

  
›   Uniformisatie werking met callcenter vanaf 22u en in het weekend: 1 partner voor heel België.

 

- Alle patiënten gebruiken vanaf eind december 2014 volgend nummer: 0903/99 000. Limburgse patiënten, die nog het oude KLAV-Offitel nummer zouden gebruiken (0903/999 10), worden in opstart automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe nummer. De kostprijs voor de oproep blijft behouden op 1,5 euro per minuut. Offitel biedt bovendien een volledig 2-talige dienstverlening aan.

- Ook regio’s die vandaag niet samenwerken met het callcenter, zullen vanaf 1/1/2015 dus wel met een callcenter werken. Men heeft gekozen voor het callcenter Offitel, waar KLAV al jaren mee samenwerkt.

- We waken erover dat de vroegere Limburgse afspraken en aandachtspunten ook in de vernieuwde contracten behouden worden. Zo hebben we gevraagd om zeker te behouden dat de patiënt ook effectief met de apotheker wordt doorverbonden. We merkten immers dat u dat als een grote meerwaarde ervaart.

 

Naast deze algemene veranderingen werd op de vergadering met de wachtcoördinatoren beslist dat we binnen Limburg verder de huidige werkwijze behouden. De wachtcoördinator stelt samen met de wachtkring de wachtlijsten op en KLAV geeft de lijsten in de database in. KLAV past eventuele wijzigingen van de wacht aan in het systeem na melding door de wachtcoördinator of de betrokken apothekers. KLAV zorgt ervoor dat de gegevens in één centrale nationale database terecht komen (ter vervanging van ringring). In de praktijk verandert er in Limburg dus weinig. 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy