CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE – IN DE APOTHEEK

Patiënten hebben in een zorgtraject ‘chronische nierinsufficiëntie’ recht op een forfaitaire tegemoetkoming van 60 euro voor een gevalideerde bloeddrukmeter.

 
Het voorschrift 
Terugbetaling gevalideerde bloeddrukmeter 
Terugbetaling geneesmiddelen  

 

Het voorschrift

›  De huisarts schrijft een bloeddrukmeter voor (op een RIZIV-voorschrift) en vermeldt op het voorschrift ‘zorgtraject chronische nierinsufficiëntie’ of ‘ZTN’. Hij is niet verplicht om het merk te specificeren.

›  Het is de verantwoordelijkheid van de arts om na te gaan of de patiënt in aanmerking komt voor een gratis bloeddrukmeter - de apotheker moet dat niet controleren. Een bloeddrukmeter mag slechts één keer voorgeschreven worden, maar ook dat is de verantwoordelijkheid van de arts en moet de apotheker dus niet nagaan.

 

Terugbetaling gevalideerde bloeddrukmeter

›  Er is een positieve limitatieve lijst met de bloeddrukmeters die in aanmerking komen. Die lijst is beschikbaar op de officiële website van de zorgtrajecten.

›  Het aandeel van de patiënt wordt bepaald door het verschil tussen de apothekersprijs (incl. BTW) en de maximale tussenkomst van 60 euro (en dus niet op basis van de publieksprijs). Voor bloeddrukmeters waarvan de aankoopprijs (incl. BTW) lager is of gelijk aan 60 euro betaalt de patiënt dus niets.

›  In eerste instantie stelt de apotheker een bloeddrukmeter voor die de maximale tegemoetkoming van 60 euro niet overschrijdt. Als toch gekozen wordt voor een bloeddrukmeter met een prijs hoger dan 60 euro, moet de patiënt het supplement betalen.

›  De taak van de apotheker beperkt zich niet tot de aflevering van de bloeddrukmeter: hij legt de werking van het toestel uit en verschaft een duidelijke uitleg over het gebruik van het toestel. Daarvoor krijgt hij een forfaitair honorarium van 16,47 euro (CNK 5510-367).

›  De uitleg over het goed gebruik van de bloeddrukmeter wordt telkens herhaald indien nodig (zonder daarvoor opnieuw een honorarium aan te rekenen). Na 3 jaar wordt het materiaal opnieuw nagekeken (opnieuw zonder aanrekening van een honorarium).

Checklist: De rol van de apotheker bij thuismeting van de bloeddruk (Bron: APB)

Link naar de lijst gevalideerde bloeddrukmeters 

 

Terugbetaling geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen zijn terugbetaald op voorwaarde dat de arts op het voorschrift de melding ‘zorgtraject chronische nierinsufficiëntie’ of ‘ZTN’ aanbrengt. Voor patiënten in een dergelijk zorgtraject moet de arts dus geen attest meer aanvragen voor terugbetaling.

Dat geldt alleen voor patiënten die genieten van een zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie én voor zover de betrokken patiënt voldoet aan alle medische voorwaarden die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de betrokken specialiteit te verkrijgen. De voorschrijvende arts moet de nodige bewijsstukken ter beschikking houden van de adviserende geneesheer.

Opgelet: patiënten buiten een zorgtraject hebben nog altijd een attest nodig voor die geneesmiddelen.

Op de pagina Tools > Schema’s en samenvattingen vindt u een overzicht van de geneesmiddelen die terugbetaald zijn in een zorgtraject mits vermelding. 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy