DIABETES TYPE 2 – ALGEMEEN

 
Wie komt in aanmerking?
Start van het zorgtraject
Voordelen voor de patiënt
Diabeteseducatie

 

Wie komt in aanmerking?

›  Patiënten met diabetes type 2 die 1 of 2 insuline-injecties per dag krijgen
›  Patiënten met diabetes type 2 bij wie een onvoldoende controle bij maximale orale behandeling wordt bereikt en er een insulinebehandeling wordt overwogen

De patiënten moeten uiterlijk binnen het jaar na opstart een Globaal Medisch Dossier hebben bij hun huisarts.

Van de patiënten die toetreden tot een zorgtraject wordt verwacht dat zij een educatie volgen bij een erkende diabeteseducator. Bovendien moeten ze zich engageren om minstens 2 keer per jaar de huisarts te raadplegen en 1 keer per jaar de specialist voor hun diabetes.

 

Start van het zorgtraject

Als de patiënt voldoet aan alle voorwaarden, kan de arts hem voorstellen om in een zorgtraject te stappen. Ook de specialist moet instemmen met een dergelijk zorgtraject voor de patiënt. In het geval van het zorgtraject ‘diabetes type 2’ is de specialist een endocrinoloog-diabetoloog of een internist werkzaam in een conventiecentrum.

Tijdens een raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen alle partijen het contract. De huisarts stuurt een kopie van het contract op naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds; het originele exemplaar bewaart hij in het Globaal Medisch Dossier.

Het zorgtraject begint te lopen op de datum dat het ziekenfonds de kopie van het contract ontvangt. De adviserend geneesheer laat aan de patiënt en zijn artsen weten wanneer het traject start.

Voorbeeld zorgtrajectcontract diabetes type 2  

 

Voordelen voor de patiënt

›  Hij krijgt de garantie van een kwaliteitsvolle verzorging. Zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist werken immers nauw met elkaar samen om zijn behandeling en follow-up op elkaar af te stemmen.

›  Hij moet geen remgelden meer betalen bij de huisarts: alle raadplegingen worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald. Ook de raadplegingen bij een specialist worden terugbetaald, voor zover die raadpleging gewenst is in het kader van zijn diabetespathologie.

›  Hij krijgt gerichte informatie op maat over wat hij zelf kan ondernemen om zijn ziekte zo goed mogelijk aan te pakken. Tijdens gratis educatiesessies bij erkende diabeteseducatoren wordt hij persoonlijk begeleid.

›  Hij krijgt gratis zelfcontrolemateriaal bij de apotheker.

 

Diabeteseducatie

Er bestaan 3 verschillende educaties die alleen door de huisarts kunnen worden voorgeschreven.

›  Starteducatie (max. 5 uur gedurende het opstartjaar)
›  Opvolgeducatie (max. 1 uur in het jaar volgend op het opstartjaar)
›  Extra educatie bij problemen (max. 2 uur, ten vroegste in het jaar volgend op het opstartjaar)

Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding diabeteseducatie gevolgd hebben. Zij hebben een specifiek RIZIV-registratienummer. Op de officiële website van de zorgtrajecten staat een lijst met erkende educatoren.

In overleg met de patiënt kiest de diabeteseducator de meest geschikte glucometer. Hij vult de merknaam ervan in op het aanvraagformulier voor zelfcontrolemateriaal. De diabeteseducator bezorgt de huisarts een verslag van de educatie om te bewaren in het GMD van de patiënt.

Meer informatie over de inhoud van deze educatiesessies vindt u in volgende artikels: deel 1 (Officinalia september 2009), deel 2 (Officinalia oktober 2009) en deel 3 (november 2009).

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy