DIABETES TYPE 2 – IN DE APOTHEEK

In het kader van het zorgtraject ‘diabetes type 2’ hebben patiënten recht op gratis materiaal voor zelfcontrole: bloeddrukmeter, strips en lancetten. 

 
Het voorschrift
Terugbetaling zelfcontrolemateriaal
Terugbetaling geneesmiddelen  

 

Het voorschrift

›  De huisarts schrijft het zelfzorgmateriaal voor (op een RIZIV-voorschrift) en vermeldt op het voorschrift ‘zorgtraject diabetes type 2’ of ‘ZTD’. Hij specificeert geen merk.

›  Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts om te controleren of een patiënt effectief in aanmerking komt voor het gratis zelfcontrolemateriaal. Daarnaast moet de apotheker ook niet controleren of het zelfzorgmateriaal om de 6 maanden wordt voorgeschreven – ook dat is de verantwoordelijkheid van de arts.

›  Voor de aflevering van een glucosemeter is er een formulier nodig van de diabeteseducator waarop die het type bloedglucosemeter vermeldt. Dat formulier moet aan het voorschrift gehecht worden. Voor de hernieuwing van de strips en de lancetten is er geen attest of formulier nodig.

 

Terugbetaling zelfzorgmateriaal

›  De patiënt heeft recht op 1 gratis bloedglucosemeter om de 3 jaar en op 3x50 strips en 100 lancetten om de 6 maanden.

›  De apotheker moet het materiaal voor 6 maanden (3x50 strips en 100 lancetten) in één keer afleveren.

›  Er is een positieve limitatieve lijst met het materiaal dat in aanmerking komt. Die lijst is beschikbaar op de officiële website van de zorgtrajecten.

›  Voor de tarifering van de bloedglucosemeter moet de apotheker het attest van de educator aan het voorschrift hechten.

›  De taak van de apotheker beperkt zich niet tot de aflevering van dit zelfcontrolemateriaal: hij legt de werking van de toestellen uit en geeft een duidelijke uitleg over het gebruik ervan. Daarvoor krijgt hij een forfaitair honorarium:

- afleveringshonorarium strips en lancetten: 9,32 euro (CNK 5510-284)
- afleveringshonorarium bloedglucosemeter: 6,41 euro (CNK 5510-292)

 

Terugbetaling geneesmiddelen 

Bepaalde geneesmiddelen zijn terugbetaald op voorwaarde dat de arts op het voorschrift de melding ‘zorgtraject diabetes type 2’ of ‘ZTD’ aanbrengt. Voor patiënten in een dergelijk zorgtraject moet de arts dus geen attest meer aanvragen voor terugbetaling.

Dat geldt alleen voor patiënten die genieten van een zorgtraject voor diabetes type 2 én voor zover de betrokken patiënt voldoet aan alle medische voorwaarden die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de betrokken specialiteit te verkrijgen. De voorschrijvende arts moet de nodige bewijsstukken ter beschikking houden van de adviserende geneesheer.

Opgelet: patiënten buiten een zorgtraject hebben nog altijd een attest nodig voor die geneesmiddelen.

Op de pagina Tools > Schema’s en samenvattingen vindt u een overzicht van de geneesmiddelen die terugbetaald zijn in een zorgtraject mits vermelding. 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy