PROGRAMMA EDUCATIE EN ZELFZORG

Naast het zorgtraject diabetes type 2, bestaat er voor diabetespatiënten ook een programma ‘educatie en zelfzorg’. In het programma ‘educatie en zelfzorg’ gebeurt de educatie niet door een erkende diabeteseducator, maar wel door de huisarts. De patiënten hebben recht op minder gratis zelfzorgmateriaal dan in het zorgtraject ‘diabetes type 2’.

 
Wie komt in aanmerking? 
Het voorschrift
Terugbetaling zelfcontrolemateriaal  

 

Wie komt in aanmerking?

›  Patiënten met diabetes type 2 die een behandeling starten of al volgen met inspuitbare incretinemimetica of één enkele insuline-injectie per dag.

›  De patiënt moet een GMD hebben bij zijn huisarts.

De huisarts vult een vastgelegd model in waarin hij bevestigt dat een dergelijk programma opgestart wordt en dat de patiënt effectief diabeteseducatie krijgt. Hij bezorgt dat formulier aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Het programma ‘Educatie en Zelfzorg’ kan niet gecombineerd worden met een zorgtraject of met de diabetesconventie. Indien nodig kan de patiënt later wel overstappen naar een zorgtraject.

Notificatie van een beperkt programma voor glycemiecontrole bij een patiënt met diabetes type 2 

 

Het voorschrift

›  De huisarts schrijft het zelfzorgmateriaal voor (op een RIZIV-voorschrift) en vermeldt op het voorschrift ‘programma educatie en zelfzorg’.

›  Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts om te controleren of een patiënt effectief in aanmerking komt voor het gratis zelfcontrolemateriaal.

›  Voor de aflevering van een glucosemeter is er geen formulier nodig van de diabeteseducator aangezien het de huisarts zelf is die de educatie verzorgt.

 

Terugbetaling zelfcontrolemateriaal

›  De patiënt heeft recht op 1 gratis bloedglucosemeter om de 3 jaar en op 2x50 strips en 100 lancetten per jaar.

›  De apotheker moet het zelfzorgmateriaal in één keer afleveren.

›  Er is een positieve limitatieve lijst met het materiaal dat in aanmerking komt. Die lijst is beschikbaar op de officiële website van de zorgtrajecten.

›  Voor de tarifering van de bloedglucosemeter is er geen attest van de diabeteseducator nodig.

›  De taak van de apotheker beperkt zich niet tot de aflevering van dit zelfcontrolemateriaal: hij legt de werking van de toestellen uit en geeft een duidelijke uitleg over het gebruik ervan. Daarvoor krijgt hij een forfaitair honorarium:

- afleveringshonorarium strips en lancetten: 9,32 euro (CNK 5510-326)
- afleveringshonorarium bloedglucosemeter: 6,41 euro (CNK 5510-334)

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy