Apotheken in 'kwetsbare zones' mogen nu ook symptomatische patienten testen

maandag 06 september 2021
Terug naar overzicht

Vanaf vandaag tot en met 31 oktober mogen apotheken in kwetsbare zones ook symptomatische patiënten testen op COVID-19. Deze testen worden terugbetaald.

Dankzij de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de apotheek, hoopt de overheid zo ook mensen te bereiken die niet naar een arts of testcentrum kunnen (of willen) gaan. Het biedt bovendien een mooie gelegenheid om vaccinatie bespreekbaar te maken en de patiënt indien nodig door te verwijzen naar een arts of andere zorgverstrekker. Op die manier versterk je op langere termijn het netwerk van kwetsbare patiënten.


Deze tijdelijke regeling zit als volgt in elkaar:

 Enkel apotheken die op deze lijst staan, mogen symptomatische burgers testen.

De lijst werd opgesteld door alle apotheken te identificeren die gedurende de afgelopen periode minstens één test hebben uitgevoerd voor reizigers/bezoekers van een evenement EN gelegen zijn in een 'zone' die beantwoordt aan de kwetsbaarheidsindicatoren, zoals vooropgesteld door de regio's Vlaanderen, Brussel en Wallonië in samenwerking met de lokale besturen.

In Limburg gaat het enkel om Maasmechelen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de sneltesten voor reizigers en evenementen: als apotheker moet je correct opgeleid zijn (theoretische en praktische opleiding) én je apotheek moet voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden (testlocatie, reiniging, persoonlijk beschermingsmateriaal, luchtstroom en afvalverwerking).

Aan de testing voor reizigers en evenementen verandert niets: alle apothekers die daarvoor zijn opgeleid, kunnen de snelle antigeentesten blijven uitvoeren. Maar ze worden niet terugbetaald door het RIZIV en dus aangerekend aan de burger.

Als apotheker ben je verantwoordelijk om te beoordelen of de patiënt beantwoordt aan de gevalsdefinitie voor een terugbetaalde sneltest, of gebruik dient te maken van een niet-terugbetaalde test voor reizigers en evenementen, of doorverwezen moet worden naar een arts of testcentrum, bijvoorbeeld als de patiënt langer dan 5 dagen symptomen heeft die kunnen wijzen op een COVID-19-infectie.

› Je mag personen ouder dan 6 jaar testen die maximaal 5 dagen symptomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19.

Zoals bepaald door de gevalsdefinitie van Sciensano.


Je moet snelle antigeentesten gebruiken die voorkomen op de lijst van het FAGG.

Via nasofaryngeale staalname (ondien niet mogelijk via gecombineerde keel-neus staalafname), zoals aangeleerd in de verplichte opleiding.


Je moet de test van een symptomatische patiënt registreren via de eForm van Farmaflux via de apotheeksoftware.

Het enige verschil is dat je voor de symptomatische patiënten dient aan te duiden dat de reden waarom de test wordt afgenomen de volgende is: 'TP0110: Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19' en dat je de startdatum van de symptomen moet ingeven.

Als het testresultaat negatief is, zal de patiënt een Europees certificaat ontvangen.


Als apotheker krijg je een vergoeding van € 26,72 per uitgevoerde test (hetzelfde als artsen).

Hierin zit de vergoeding voor het testmateriaal, het beschermingsmateriaal, het uitvoeren en verwerken van de test, het aflezen van het testresultaat, het registreren van het resultaat in de eForm en het doorsturen ervan naar Sciensano.

• Hiervoor moet je een fictief voorschrift aanmaken met een fictieve arts (1.00001 06 999).

• Op dat voorschrift registreer je CNK 5521513 'Covid-19 Terugbetaalde sneltest: symptomatische patiënt'.

• Controleer steeds de verzekerbaarheid via MyCareNet. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds ontvang je de vergoeding via je tariferingsdienst (normale tariferingsprocedure).

• Voor patiënten die niet verzekerd zijn, dien je via deze link de gegevens van die patiënten te registreren en ontvang je de vergoeding rechtstreeks van APB na afloop van dit project (31/10/2021).

 

 Ter info: 'herstelcertificaten'

Om misbruik te voorkomen, heeft de overheid ervoor gezorgd dat er geen testcertificaat wordt aangemaakt op basis van een negatieve sneltest als de persoon nog in zijn/haar wachtperiode (dag 0 tot en met dag 10) tot herstelcertificaat zit naar aanleiding van een positieve PCR-test. Een herstelcertificaat wordt automatisch aangemaakt op dag 11. Een herstelcertificaat wordt enkel aangemaakt na een positieve PCR test maar niet na een positieve sneltest.Bevindt jouw apotheek zich in een kwetsbare zone, maar sta je niet op de lijst en wil je toch deelnemen? Geen probleem: stuur een mailtje naar sneltestapotheek@farmaflux.be met de exacte locatie van je apotheek (die in de betrokken gemeente gevestigd moet zijn) en vermeld dat je wil deelnemen. Als je aan alle criteria voldoet, voegt men je toe aan de lijst.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy