De dienst beroepsontwikkeling werkt als een studiebureau voor de uitbouw van het apothekersberoep. De rol van de apotheker en zijn team is volop in verandering. De begrippen farmaceutische zorg en voortgezette farmaceutische zorg zijn niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse praktijkvoering.

We ontwikkelen expertise inzake gezondheidsbeleid, farmaceutische zorg, zorgprocessen en multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zorgt deze dienst voor de uitwerking van infoavonden en opleidingen.

 

Onze belangrijkste projecten zijn de volgende:

› Project "TakingCare" 

› Project "Bereiding van geneesmiddelen in kleine loten"

› Faciliteren van multidisciplinair overleg (MFO's)

› Hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg: naar 8 eerstelijnszones in Limburg

 

Daarnaast ondersteunen we het project éénlijn.be en nemen we deel aan verschillende werkgroepen binnen de koepels VAN en APB. 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy