OPZET VAN HET PROJECT 

Met het doel magistrale en officinale bereidingen in de apotheek te houden (= exclusieve rol van de apotheker) en voor elke apotheker mogelijk te maken, heeft KLAV, onder impuls van enkele collega’s, een project opgestart met richtlijnen voor “bereiding van geneesmiddelen in kleine loten”. Hierbij wordt de leemte tussen de magistrale bereidingen en geregistreerde geneesmiddelen opgevuld en aan de controlerende instantie(s) een referentiewerk ter beschikking gesteld.

 

CONCREET VOOR UW OFFICINA 

 Op het eerste zicht lijkt dit gepaard te gaan met een hogere werklast, maar bij nader inzien blijkt het een interessante mogelijkheid te zijn om de controleactiviteiten bij de productie van geneesmiddelen in kleine loten enorm te reduceren - en in de meeste gevallen zodanig dat de rentabiliteitsdrempel wordt gehaald en de bereiding weer als zinvol kan worden beschouwd. Het is dus letterlijk lonend om de risicobeoordeling van een bereiding uit te voeren, te meer omdat die niet met een uitgebreide litteratuurstudie hoeft gepaard te gaan en bij toepassing van daartoe geëigende tools met een kleine inspanning gerealiseerd kan worden. 

Het doel is dus om naar de omstandigheden aangepaste en afgemeten regels op te stellen die de vereiste geneesmiddelkwaliteit zeker stellen. Door de schaalgrootte ten opzichte van ex tempore-bereidingen zijn een meer uitgebreide kwaliteitsbewaking, een striktere protocollering en meer doorgedreven controles mogelijk. In deze optiek wordt de kwaliteitsborging van voorraadbereidingen en huisbereidingen op een hoger niveau getild in vergelijking tot de ex tempore-bereidingen.

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy