De doelstelling van een MFO is om de zorg voor de patiënt, die steeds centraal staat, te verbeteren. Die zorg verbeteren kan gefaciliteerd worden door de communicatie tussen artsen en apothekers uit eenzelfde regio te stimuleren en te optimaliseren. Dat kunnen we alleen maar doen door elkaar beter te leren kennen en met elkaar in overleg te gaan.

Het opzet van een MFO is dan ook om medicatie-gerelateerde problemen terug te dringen door samen af te stemmen over rationeel voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen en het veilig gebruik ervan.

Tijdens een MFO behandelen artsen en apothekers de problemen uit de praktijk of problemen waar men regelmatig tegenaan loopt en bespreken ze mogelijke oplossingen. Meestal beperken de besprekingen zich tot een vooraf gekozen specifiek onderwerp of thema.

 

KLAV kan u helpen bij de organisatie van een MFO in uw regio. 

Wilt u graag een MFO organiseren? Klik dan hier en vraag de gewenste ondersteuning aan bij KLAV

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy