Besparingsmaatregelen: wanneer gaan de aangekondigde maatregelen in voege?

donderdag 10 november 2016
Terug naar overzicht

Het overleg tussen APB en het kabinet van minister De Block over de aangekondigde besparingsmaatregelen loopt nog. De protestacties blijven tot nader order opgeschort.

 

Er is veel onduidelijkheid over de datum waarop de maatregelen van minister De Block in werking treden. Vandaar dit korte overzicht, op basis van de thans beschikbare (officieuze) informatie. (Bron: APB)

 

Vanaf 1 januari 2017

›    Artsen moeten verplicht 60% goedkoopst voorschrijven (in plaats van 50%).

›    De plafonds voor de maximumfactuur (MAF) worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. Op 1 januari worden ze geïndexeerd met 2,51%.

›    De honoraria van de apothekers (en andere zorgverleners) worden geïndexeerd met 0,84%.

›    De honoraria voor hoofdstuk IV zouden geschrapt worden, maar daarover wordt nog verder onderhandeld met het kabinet van minister De Block.

 

Vanaf 1 maart 2017 (ten laatste)

›    Specialiteiten waarvan de terugbetalingsbasis 20% of meer hoger is dan die van de goedkoopste specialiteit in de betrokken cluster worden niet meer als ‘goedkoopste’ beschouwd. De clusters zullen dus minder ‘goedkoopste geneesmiddelen’ bevatten, soms zelfs minder dan 3 (als de alternatieven 20% duurder zijn dan de goedkoopste specialiteit).

 

Vanaf 1 april 2017  (ten vroegste)

›    Een aantal geneesmiddelen wordt mogelijk geheel of gedeeltelijk geschrapt van terugbetaling: moxifloxacine; telithromycine, ivabradine, aliskiren, strontiumranelaat, fibraten (bezafibraat, ciprofibraat, fenofibraat), de coxibs [momenteel terugbetaalbaar in hoofdstuk IV] (celecoxib, etoricoxib).

›    De nasale corticosteroïden worden geschrapt van terugbetaling.

Daarnaast worden de nasale corticoïden met de laagste systemische absorptie (fluticasone proprionaat en mometasone furoaat) mogelijk vrij van voorschrift.

›    Volgende grote verpakkingen PPI’s worden geschrapt van terugbetaling: omeprazol 40 mg 98/100 tabs, pantoprazol 40 mg 84/98/100/112 tabs, rabeprazol 10 mg en 20 mg 98/100 tabs.

›    Voor antibiotica verandert de vergoedingscategorie van B naar C. Wat betekent dat voor de patiënt? Twee voorbeelden: Amoxicilline16 x 500 mg: huidig remgeld € 0,75 (€ 0,45 remgeld voorkeur). In vergoedingscategorie C zou het remgeld € 1,50 bedragen (zowel gewoon als voorkeur); Azithromycine 6 x 500 mg: huidig remgeld € 3,40 (en € 2,04 remgeld voorkeur). In vergoedingscategorie C zou het remgeld € 6,80 bedragen (zowel gewoon als voorkeur).

›    De minister zal prioriteit geven aan de PPI’s, de nasale corticosteroiden en de antibiotica.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy