COVID-19 | Wat te doen bij risicocontact in de apotheek?

vrijdag 23 oktober 2020
Terug naar overzicht

Binnen de samenwerking als apotheekteam moet - net als daarbuiten - rekening worden gehouden met een mogelijk risico op besmetting met het coronavirus. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer een apotheekmedewerker positief test? Mogen zijn of haar collega's dan nog verder blijven werken in de apotheek? Dit zijn de belangrijkste boodschappen uit de Standard Operating Procedure van APB.


1. Contacten in de apotheek

Indien elke medewerker in de apotheek (inclusief back-office) gedurende de hele werkdag een mondmasker draagt én voorzorgen neemt wat betreft afstand en hygiëne, dan valt intercollegiaal contact onder "laag risico". Deze contacten hebben geen gevolgen voor het verder werken in de apotheek, enkel voor het privéleven.

Een apotheker zal als zorgverlener in principe zelden een hoog risicocontact hebben met een positieve patiënt als hij patiënten bedient met een mondmasker, achter plexiglas en de andere hygiënemaatregelen in acht neemt, en als de patiënten zelf ook een masker dragen.

Maar wat wanneer je tóch in contact bent gekomen met een positief geteste persoon, hetzij in de apotheek (bijvoorbeeld een besmette collega of patiënt), hetzij in privéverband? 

 

2. Bepalen van het risiconiveau na contact met een positief getest persoon

De positief geteste persoon moet 2 dagen voor het begin van de symptomen terug in de tijd kijken met wie hij contact heeft gehad. Indien de persoon asymptomatisch positief is, dan moeten de contacten twee dagen voor zijn test gecontacteerd worden. Opgelet: tussen 21/10/2020 en 15/11/2020 worden asymptomatische personen niet getest. Dit kan naargelang de testcapaciteit veranderen.

Om te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen, is het belangrijk om het risiconiveau van het contact te identificeren.

 

2a. Laag risicocontact

Er is sprake van een laag risicocontact in de volgende situaties:

> Men minstens 15 minuten aan < 1,5m (cumulatief) contact (face to face) had met een positief geteste persoon, maar waarbij het mondmasker correct werd gebruikt.

> Bij minder dan 15 minuten contact met een positief geteste persoon, zelfs op korte afstand.

> Bij meer dan 15 minuten contact in dezelfde ruimte met een positief geteste persoon, maar wel met respect voor de afstand. In de apotheek wil dit zeggen: positieve patiënten achter een plexi, collega's waarbij altijd afstand is gehouden, en waarbij andere voorzorgsmaatregelen werden genomen (masker, handen wassen...).

Na een laagrisicocontact zijn quarantaine en de afname van een test niet nodig, maar men moet er zich wel van bewust zijn dat er een laag risicocontact is geweest.  Het beperken van sociale contacten is aangeraden. Het dragen van een masker, extra hygiëne en andere maatregelen zijn ook belangrijk.

 

2b. Hoog risicocontact

Een hoog risicocontact is een nauw contact:

> Men heeft minstens 15 minuten contact aan < 1,5m (cumulatief, face to face) met een positief geteste persoon, waarbij één van beiden het mondmasker niet correct gebruikte. Dit gaat dan om collega's/vrienden waarmee je samen eet, huisgenoten, naast elkaar achteraan in de apotheek werken zonder mondmasker...

> Bij direct fysiek contact met een positieve patiënt.

> Bij direct contact met excreties of lichaamsvloeistoffen van een positieve patiënt.

> Wanneer de CoronAlert-app je als nauw contact identificeert.

> Wanneer je meer dan 15 minuten met een COVID-positieve patiënt hebt gereisd zonder mondmasker, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting), wat relevant kan zijn in het geval van carpooling.

De persoon die gedefinieerd wordt als hoog risicocontact moet in quarantaine tot ten minste 10 dagen na het laatst risicovolle contact maar wordt niet getest indien asymptomatisch tussen 21/10/20 en 15/11/20. Voor gezondheidspersoneel, waaronder ook apotheekmedewerkers, is echter een uitzondering voorzien (art. 6 en 69 van de wet van 10 mei 2015 is duidelijk beschreven dat de apotheker en de farmaceutisch technisch assistent gezondheidszorgverstrekkers zijn). Een arts kan dit dus niet weigeren onder het mom van "de tijdelijke stopzetting van testen voor asymptomatische hoog risicocontacten".

 

3. Quarantaine bij hoog risicocontact

Een COVID-positief resultaat laat nooit toe om verder te werken.

Volgens de letter van de wet moet je - ook als zorgverlener - na een hoog risicocontact onmiddellijk in quarantaine. Je kan je wel steeds laten testen op dag 5 van de quarantaine. Bij een negatief resultaat mag je de quarantaine op dag 7 verlaten en het werk weer hervatten.

Maar gezien de situatie op het veld, wordt dit door APB genuanceerd: na zelfevaluatie en bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoog risicocontact toch verder werken. Deze uitzondering kan enkel worden ingeroepen om de continuïteit van zorg te waarborgen. De beslissing om toch te blijven werken komt in eer en geweten toe aan het hoog risicocontact zelf en kan dus niet worden opgelegd door de werkgever. Omgekeerd kan de werkgever natuurlijk wel eisen om de wet in strikte zin na te leven en hoog risicocontacten niet te laten werken. 

Deze uitzondering geldt natuurlijk enkel voor preventieve quarantaine, niet voor isolatie na een positieve test, en enkel wanneer je de strikte (hygiëne)maatregelen respecteert (afstand, mondmasker, handen wassen...) opdat iedereen veilig kan werken in de apotheek.

 

4. Schema

 

5. Praktijkcases

Q. Mijn collega heeft positief getest, ik had er tot 2 dagen voor de test contact mee. Wat moet ik doen?

A. Bepaal of er een hoog risicocontact was.

Indien je samenwerkte met een masker, met respect voor afstand zowel tijdens het werken als tijdens de pauze én met de nodige hygiënemaatregelen, hoef je geen verdere stappen te ondernemen. Je valt dan onder laag risicocontact. Testen is dan enkel noodzakelijk bij het optreden van symptomen. Het is wel aanbevolen om sociale contacten gedurende 14 dagen te beperken, en in deze periode je gezondheidstoestand nauwlettend op te volgen.

 

Q. Mijn partner is positief, moet ik mij nu ook laten testen?

A. Je bent per definitie een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine gaan voor 10 of 7 dagen.

Voor zorgverleners is testen van asymptomatische personen wel voorzien. Indien er zich geen symptomen voordoen, kan je je laten testen 5 dagen na het laatste hoog risicocontact. Ontwikkel je wel symptomen, laat je dan onmiddellijk testen. 

Apothekers kunnen, enkel indien het absoluut noodzakelijk is, verder werken tijdens een quarantaine mits strikte inachtname van alle (hygiëne)maatregelen.

 

Q. Ik heb positief getest, maar ik heb geen symptomen, mag ik blijven werken?

A. In theorie worden asymptomatische personen voorlopig niet meer getest. Tenzij op dag 5 na een hoog risococontact door een zorgverlener.

Bij een positieve test stopt u met werken. Ook asymptomatische personen zijn besmettelijk.

 

Q. Moet ik de apotheek sluiten als ik de enige apotheker ben, in afwachting van het resultaat van mijn test?

A. Indien je symptomen COVID-19 suggereren, ga je uit van een positief resultaat en sluit je dus de apotheek voor het publiek.

Ben je asymptomatisch (voorbeeld test na 5 dagen hoog risicocontact), kan je achter de schermen verder werken om de noodzakelijke zorg te blijven leveren.

 

Q. Mijn poetsvrouw belt dat haar man positief getest is. Wat moet ik doen?

A. De poetsvrouw moet 10 dagen mee in quarantaine blijven. Zij is namelijk een hoog risicocontact van haar man.

Indien zij intussen symptomen ontwikkelt, dan moet zij zich meteen laten testen. De isolatie start, alsook de contactopvolging.

Voor jou als apotheker: jij bent, zolang de poetsvrouw geen symptomen ontwikkelt binnen de 2 dagen na contact met jou, geen hoog risicocontact. Je kan samen met het apotheekteam gewoon verder werken.

 

Meer informatie kan je terugvinden in de Standard Operating Procedure van APB en in de richtlijnen van Sciensano.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy