COVID-19 zelftesten: aflevering blijft voorbehouden aan de apotheek

maandag 17 mei 2021
Terug naar overzicht

Het Koninklijk Besluit dat op vrijdag 14 mei in het Staatsblad werd gepubliceerd, behoudt het vertrouwen in onze sector: de aflevering van zelftesten aan particulieren blijft exclusief voorbehouden aan apotheken volgens de bestaande procedures.

Tegelijkertijd bevat het nieuwe KB een aantal verduidelijkingen en verbeteringen ten opzichte van het vorige KB van maart 2021:

• Apothekers kunnen voortaan ook zelftesten afleveren aan bedrijven en instellingen die ze ter beschikking willen stellen van hun werknemers en medewerkers. De regionale en federale overheden behouden zich echter het recht voor om de zelftesten rechtstreeks aan te schaffen bij een geregistreerde fabrikant, invoerder of verdeler.

 

De voorwaarden voor de aflevering van zelftesten blijven verder gelden:

• Je mag enkel zelftesten afleveren die op de lijst van het FAGG zijn ingeschreven.

• Je moet de patiënt steeds goed informeren over het gebruik van de test en wat hij of zij moet doen bij een positief resultaat.

• Voor preferentieel verzekerden is er een terugbetaling voorzien vanaf 8 april.

• Je moet de aflevering van een zelftest registeren in het farmaceutisch dossier (GFD) van de patiënt.

 

Opgelet: de tekst van het KB specificeert niet of de verlengde exclusiviteit in de apotheek definitief is of in de toekomst zal worden herzien (wat de publicatie van een nieuw KB zou vereisen). We houden je hierover op de hoogte.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy