Enkele bijkomende wettelijke modaliteiten

Naast de administratieve verplichtingen bepaalt het KB nog een aantal andere modaliteiten bij de toepassing van IMV. Dat gaat dan vooral over:


1. Wie voert IMV uit?
2. Technische en organisatorische maatregelen
3. Informatie aan de patiënt
4. Etikettering

 

1. Wie voert IMV uit? 

IMV moet worden uitgevoerd door een apotheker of door een apotheekassistent onder toezicht van een apotheker(titularis). De taak van iedereen moet schriftelijk worden vastgelegd. De bestelling moet in de apotheek gebeuren, aflevering kan bij de patiënt thuis. Het FAGG geeft aan dat de individuele medicatievoorbereiding enkel in de apotheek kan.


2. Technische en organisatorische maatregelen 

Manuele IMV kan gewoon gebeuren in de bereidingsruimte. Hier gelden de normale hygiënemaatregelen. De voorraadmedicatie van de IMV-patiënten moet, op naam van de patiënt, bewaard worden in de apotheek. U kunt hiervoor de gekende voorschriftenbakjes met ID gebruiken, die dan worden verzameld in een daarvoor voorziene kast of ruimte in de apotheek.


3. Informatie aan de patiënt 

De patiënt moet voldoende geïnformeerd worden over IMV. Die informatie behandelt verschillende aspecten: gebruiksaanwijzing, verlies, wijziging medicatie, bewaring, terugbrengen.

Daarnaast moet de patiënt natuurlijk ook informatie krijgen over de geneesmiddelen die individueel worden verpakt. In dat kader moeten de bijsluiters van de geneesmiddelen ter beschikking van de patiënt gehouden worden, maar ze moeten dus niet worden meegegeven.

We willen hier in de marge ook opmerken dat de apotheker-titularis verantwoordelijk is voor de vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens van de patiënt.

Documenten

- Toelichting individuele medicatievoorbereiding aan de patiënt (pdf-formaat)
- Toelichting individuele medicatievoorbereiding aan de patiënt (word-formaat)

 

4. Etikettering

Het etiket van elke IMV-aflevering moet volgende vermeldingen bevatten:

- Patiënt: naam, voornaam, INSZ
- Toedieningstijdstip (dag en uur)
- Geneesmiddel: naam, sterkte, aantal
- Naam apotheker-titularis + naam arts
- Lotnummer = volgnummer zoals bij magistrale bereidingen, een toe te kennen nummer per medicatiedoos. Het lotnummer kan met een etiket worden geplakt op de IMV-verpakking of op de medicatiefiche. Dit lotnummer moet worden geregistreerd in de apotheek en wordt meegegeven met de patiënt in het kader van de traceerbaarheid.


Ga verder naar het Overzicht van alle documenten
Ga terug naar het overzicht "IMV"

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy