IMV - Het Koninklijk Besluit

Het KB van 24/9/2012 ging in voege op 1 december. Eerst en vooral omschrijft het KB IMV als “individueel verpakken van medicatie (fractioneren) voor een individuele patiënt voor een bepaald innamemoment”. Het KB regelt zowel manuele als geautomatiseerde IMV. Individuele medicatievoorbereiding bestaat het een technische acte (fractionering) en een voortgezette farmaceutische zorg (medicatiebegeleiding). De doelgroep bestaat niet alleen uit rusthuizen, maar ook voor ambulante patiënten met polymedicatie kunt u vanaf nu IMV toepassen. Het is enerzijds de bedoeling om de mensen langer thuis te houden en te verzorgen maar anderzijds ook om overconsumptie te beperken. Hierin ligt een nobel doel voor de apotheker: als specialist van het geneesmiddel krijgt hij een tool om patiëntveiligheid en therapietrouw te verbeteren.

Verderop in dit dossier vindt u allerhande informatie voor manuele IMV voor ambulante patiënten. Past u een geautomatiseerde IMV toe, dan moet u het FAGG daarvan op de hoogte stellen. U moet het FAGG trouwens ook verwittigen als u stopt met automatische IMV. Hieronder vindt u daarvoor het betreffende formulier. 

 

Documenten:

- De volledige tekst van het KB (pdf-formaat)
- Verklarende fiche van de juridische dienst van APB (pdf-formaat)
- Meldingsformulier bestaan, aanvang of stopzetten van geautomatiseerde IMV (pdf-formaat)


Ga verder naar het Praktijkdossier "Ambulante manuele IMV"
Ga terug naar het overzicht "IMV"

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy