Vanaf 1 februari 2023 kunnen patiënten die chronisch één benzodiazepine gebruiken onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op terugbetaling van afbouwprogramma’s via magistrale bereidingen. Welke dingen moet je als apotheker weten om hiermee aan de slag te gaan? Welke patiënten komen in aanmerking? Hoe maak je magistrale bereidingen en hoe moet je die tariferen? In dit dossier vind je alle informatie over de geleidelijke afbouw van benzodiazepines en Z-drugs.

 

Context

Welke patiënten komen in aanmerking?

Uitsluitend op voorschrift van een arts

 Hoe zien de afbouwschema's voor benzodiazepines en Z-drugs eruit?

Hoe gaat dit praktisch in z'n werk? - Stappenplan

Terugbetaling in de apotheek

Nuttige documenten

 


 

Context

Langdurig gebruik van benzodiazepines en Z-drugs als slaapmedicatie wordt afgeraden omdat dit tolerantie en afhankelijkheid in de hand kan werken. Gekende nevenwerkingen zijn een groter valrisico, geheugenproblemen en sedatie overdag. Voor gemotiveerde chronische gebruikers die willen stoppen met deze medicatie is het steeds aangeraden om geleidelijk af te bouwen, en niet abrupt te stoppen.

Via de magistrale bereiding kan je als apotheker gelules bereiden met een graduele dosisreductie. Op die manier kan je de afbouw zo geleidelijk mogelijk laten verlopen over een lange periode. Deze 'dienstverlening' is een vorm van voortgezette farmaceutische zorg.

 

 

Welke patiënten komen in aanmerking voor een afbouwprogramma?

Elke patiënt die sinds minstens 3 maanden één enkel benzodiazepine of Z-drug gebruikt, via 1 orale inname per dag, in een dosering die niet hoger is dan driemaal de gebruikelijke dagelijkse dosis.

Klik hier voor de lijst met molecules die in aanmerking komen met hun maximale dagdosis.

 

Komen NIET in aanmerking:

• Patiënten die een benzodiazepine én een Z-drug gebruiken.

• Rusthuisbewoners: APB werkt aan oplossingen om ook deze patiënten in de toekomst terugbetaling te kunnen aanbieden.

• Patiënten in andere zorginstellingen dan woonzorgcentra.

 

Uitsluitend op voorschrift van een arts

Net zoals de opstart van alle benzodiazepines en Z-drugs, zijn ook de afbouwprogramma's steeds op voorschrift van de arts. Daarnaast maakt de arts een apart geneesmiddelenvoorschrift per afbouwstap. Indien de arts zijn patiënt wil substitueren naar diazepam voor de afbouw, is dit mogelijk: klik hier voor de omrekentabel.

 

Belangrijk:

• De arts mag per consultatie niet meer dan twee voorschriften voor twee opeenvolgende afbouwstappen opmaken.

• De arts mag maar één voorschrift opmaken voor een stabilisatiestap.

Meer informatie ter attentie van de arts die dit wenst voor te schrijven, vind je in dit formulier.

 

 

Hoe zien de afbouwschema's voor benzodiazepines en Z-drugs eruit?

De patiënt en de arts kiezen samen het afbouwschema. Ze hebben de keuze uit drie opties:

 10 stappen: 100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 40% - 30% - 20% - 10%

 7 stappen: 100% - 80% - 60% - 40% - 30% - 20% - 10%

 5 stappen: 100% - 80% - 60% - 40% - 20%

Elke stap duurt 10, 20 of 30 dagen met respectievelijk evenzoveel gelulen per dag. Bij het snelste schema wordt op 50 dagen afgebouwd, bij het langzaamste op 360 dagen. 

Het is voorts mogelijk om twee stabilisatiestappen in te lassen gedurende het traject. Tijdens de stabilisatieperiode, die maximaal tweemaal kan worden ingevoerd, vindt er geen reductie plaats.

 

 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

1. Maak de nieuwe terugbetalingsmogelijkheden bekend bij chronische gebruikers aan de hand van een patiëntenfolder.

2. De patiënt overlegt vervolgens met zijn (huis)arts.

3. De (huis)arts beslist samen met de patiënt om een afbouwprogramma op te starten, en vullen samen dit formulier in.

4. De patiënt brengt dit formulier (ingevuld door de arts), en ondertekend door arts en patiënt, binnen in de apotheek. Vervolledig dit met de laatste gegevens en onderteken het formulier. Vanaf dat moment is het formulier een contract tussen drie partijen (patiënt - arts - apotheker). Zowel de apotheker-titularis als een adjunct kunnen het formulier ondertekenen.

5. Scan het ondertekende document, stuur het door naar de huisarts en houd het bij op naam van de patiënt.

6. Wanneer de patiënt naar de apotheek komt voor zijn afbouwmedicatie, vindt er een initiatiegesprek plaats. De inhoud van dit gesprek vind je in deze toelichtingsfolder.

7. Voor de magistrale bereiding vertrekt de apotheker vanuit de specialiteit zoals de arts dit voorschrijft. De apotheker krijgt de mogelijkheid om de goedkoopst mogelijke verpakking zelf te kiezen in functie van de magistrale bereiding. De resterende tabletten houdt hij bij op naam van de patiënt.

8. Wanneer het traject eindigt zal de apotheker nog een opvolggesprek houden met zijn patiënt.

 

 

Terugbetaling in de apotheek

Het doosje benzodiazepine of Z-drug blijft ten koste van de patiënt, zoals dat nu ook al het geval is. De bereiding en begeleiding van de patiënt door de apotheker zijn ten laste van het RIZIV en dus gratis voor de patiënt. 

 Er worden hiervoor acht CNK-codes gebruikt:

 • 3 codes voor het initiatiegesprek, afhankelijk van stappenplan

• 3 codes voor de bereiding, afhankelijk van het aantal gelulen

• 1 code voor de stabilistatiestap

• 1 code voor een opvolggesprek

Opgelet: je mag maximaal twee gesprekken factureren, namelijk één initiatiegesprek en één opvolggesprek.

 

Deze CNK-codes, overeenstemmend met een afgeleverde magistrale bereiding, laten echter niet toe om:

• De gebruikte specialiteit (en dus het actieve bestanddeel) te identificeren.

• De gebruikte dosis volgens de stap in het proces te registreren.

 

Daarom is het dus nodig om:

• In een eerste handeling toch de magistrale bereiding te registreren: in de historiek van de verkopen, in het patiëntendossier, en het register van de magistrale bereidingen - zo worden ook de weegfiches aangemaakt.

• In een tweede handeling het bedrag voor de magistrale bereiding, berekend door de software, te crediteren: deze wordt gefactureerd (via de tarificatiedienst) aan de mutualiteit van de patiënt met behulp van de eerder aangehaalde CNK-codes die zijn ingebracht in dezelfde verkoop.

 

Hieronder vind je een overzicht van de honoraria:

Registratie & facturatie initiatiegesprek

CNK

Omschrijving

 

 

5521950 

Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 5 staps programma

€ 23,67 

5521968

Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 7 staps programma

€ 23,67 

5521976 

Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 10 staps programma

€ 23,67 

Opmerkingen :

-  3 aparte CNK’s voor de 3 mogelijke schema’s. Vergoeding (forfaitair honorarium) is identiek voor de 3 prestaties.

-  De bereiding van de eerste stap zit niet inbegrepen in deze prestatie/registratie/facturatie.

 

Registratie & facturatie bereiding

CNK

Omschrijving

 

5521984 

Benzo Afbouw Honorarium bereiding 10 capsules

€ 15,10

5521992 

Benzo Afbouw Honorarium bereiding 20 capsules 

€ 15,10

5522008 

Benzo Afbouw Honorarium bereiding 30 capsules

€ 15,10

5522016

Benzo Afbouw Honorarium bereiding stabilisatiestap

€ 15,10

Opmerkingen :

-  3 aparte CNK’s voor de 3 mogelijke hoeveelheden capsules (die overeenkomen met behandelingsduur).

-  1 specifieke CNK indien de bereiding een stabilisatiestap betreft (i.e. de dosage van de capsules is identiek aan de voorgaande bereiding voor deze patiënt).

-  Vergoeding is identiek voor de 4 prestaties en vervat zowel de bereiding als de aflevering.

 

Registratie & facturatie tweede begeleidingsgesprek

CNK

Omschrijving

 

 

5522024 

Benzo Afbouw Honorarium tweede begeleidingsgesprek

€ 23,67 

Opmerkingen :

-  Deze CNK kan per afbouwprogramma maximaal 1 keer worden geregistreerd/gefactureerd.

-  Er is geen bereiding noch aflevering inbegrepen in deze prestatie.

 

 

Nuttige documenten

 Overzicht benzodiazepines die in aanmerking komen voor terugbetaling, met maximale dagdosis en omrekentabel

• Sensibilisatiefolder voor patiënten

• Overeenkomst tussen patiënt, arts en apotheker voor het opstarten van een afbouwprogramma voor chronisch gebruik van benzodiazepines of aanverwante producten

• Patiëntenfolder voor initiatiegesprek

Informatiedocument ter attentie van de arts


© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy