Hoe zit het tijdens deze coronacrisis met de wachtdiensten? Wordt de regeling aangepast en versoepeld? En wat als je van wacht bent, maar getroffen wordt door het coronavirus? Wij geven je hier alle antwoorden.

Apothekers zetten elke dag hun gezondheid op het spel om patiënten van hun levensnoodzakelijke geneesmiddelen te voorzien. En daar zijn wij, de overheden en de hele bevolking jullie enorm dankbaar voor. Die essentiële dienstverlening willen we vandaag - meer dan ooit - blijven garanderen.

Daarom verandert de wachtdienstregeling in principe niet. Dat betekent in de praktijk dat:

1) de openingsuren voor de wacht niet wijzigen.

2) de wachtbeurtrollen niet veranderen.

3) elke wachtbeurtrol de verantwoordelijkheid heeft om alternatieve maatregelen te treffen mocht een collega uitvallen.

Wij willen het laatste punt extra onderstrepen. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat het coronavirus vroeg of laat ook apothekers zal treffen, waardoor collega's tijdelijk niet meer inzetbaar zullen zijn. Het is daarom verstandig om als apotheker te anticiperen op zulke situaties en een collega te benaderen die bij een eventuele uitval jouw wachtdienst kan overnemen.

Als je de wachtdienst gewisseld hebt met een collega, vergeet dan niet de wachtdienstverantwoordelijke op de hoogte te brengen. Verwittig ook KLAV zo snel mogelijk, via het mailadres wachtdienst@klav.be, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen voor www.apotheek.be, www.apotheeklimburg.be en voor RingRing.

Mocht je onverwacht en op het laatste moment een dringende wachtwissel moeten uitvoeren, kan je KLAV buiten de openingsuren uitzonderlijk op de hoogte brengen via het mailadres support.wachtdienst(at)klav.be. Dit adres wordt tot 23u gemonitord om last-minute wijzigingen alsnog te kunnen doorvoeren voor Apotheek.be en RingRing.

Opgelet: het is niet de bedoeling om via het support-mailadres voorziene wachtwissels door te geven. Het adres dient enkel en alleen voor uitzonderlijke gevallen; gelieve hier geen misbruik van te maken.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy