De meerwaarde van de apotheker is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de farmaceutische zorg die hij aan zijn patiënten verschaft. Om die te waarborgen kan hij niet zonder het farmaceutisch dossier.

In uw officinale softwareprogramma’s is er een 'connector' geïnstalleerd waardoor u toegang kan hebben tot de centrale databank van het GFD. Vanaf het ogenblik dat die connector geactiveerd wordt, kunnen de basisgegevens van het farmaceutisch dossier worden gedeeld tussen officina's – een technische stap vooruit die de kwaliteit van de begeleiding nog beter zal kunnen maken.

 

De uitdaging is groot. Het is immers op het niveau van de individuele begeleiding van elke patiënt dat de positieve effecten van het GFD voelbaar zullen zijn: de kwaliteit van het nieuwe instrument zal slechts optimaal zijn als alle apothekers er hun steentje toe bijdragen. Collectief engagement en individuele verantwoordelijkheid gaan hand in hand met het oog op de verbetering van de farmaceutische zorg voor de bevolking.

 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy