Vooraleer u het GFD in uw apotheek kunt gebruiken, moet de apotheker-titularis een uitbestedingscontract afsluiten met Farmaflux. 

 

›  Klik hier om het uitbestedingscontract te downloaden

›  Bezorg het ingevulde uitbestedingscontract aan KLAV, via de ophaling van de voorschriften, per post of per e-mail (info@klav.be). Wij doen het nodige om uw aanvraag administratief af te handelen. 

›  FarmaFlux bezorgt u een ontvangstbevestiging. 

›  Na ontvangst van het contract worden de beschikbare diensten geactiveerd.

›  Uw softwarehuis gaat over tot activatie van de functionaliteit in uw softwarepakket. 

 

Waarom FarmaFlux? 

FarmaFlux is een overkoepelende organisatie opgericht vanuit de beroepsverenigingen en met als doel de veiligheid en de uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken te beheren. 

 Kwaliteit:  FarmaFlux waakt enerzijds over de kwaliteit van de gegevens die door de apothekers worden overgedragen vooraleer deze in de centrale databank van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier terechtkomen, lees: de registraties moeten correct zijn om bruikbaar te zijn.

›  Veiligheid: Anderzijds draagt FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft de bescherming van de privacy van de patiënten, wier gegevens via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier gedeeld zullen worden, lees: op het gebruik van de gegevens wordt strikt toegezien.

Gezien het feit dat deze verantwoordelijkheid alle apotheken moet dekken die bij het systeem kunnen aansluiten ‒ alle apotheken van het land dus ‒moest FamaFlux al die apotheken hergroeperen via hun lokale beroepsverenigingen (via VAN en AUP), de APB en Ophaco, én over een autonome juridische structuur beschikken. Vandaar dat een vzw werd opgericht.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy