Wat is een huisapotheker?

De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten vrij kunnen kiezen om hen bij hun geneesmiddelengebruik te begeleiden en op te volgen.

 

 

Wie kan huisapotheker worden?

Iedere officina-apotheker (zowel titularis als adjunct), op voorwaarde dat de apotheek waar hij werkzaam is, is aangesloten op het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD). In de toekomst zal de huisapotheker de beroepstitel van officina-apotheker moeten hebben, zodra die titel officieel erkend is.

 

 

Welke patiënten kunnen een huisapotheker kiezen?

In principe kan elke patiënt een huisapotheker kiezen, maar het RIZIV betaalt die prestatie enkel terug voor een specifieke doelgroep, namelijk: iedere ambulante patiënt aan wie de voorbije 12 maanden in dezelfde apotheek minstens 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen (d.w.z. minstens 5 verschillende actieve bestanddelen) werden verstrekt, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel (d.w.z. ten minste 160 DDD in de voorbije 12 maanden).

Binnen die doelgroep van chronische patiënten zijn er nog vier (sub)groepen aangeduid die prioritair in aanmerking komen.

 

 

Wie zijn die prioritaire groepen?

- Patiënten met het statuut van ‘chronische zieke’ die een GMD hebben.
- Patiënten die in het voortraject diabetes zitten en een educatie door de apotheker krijgen.
- Patiënten met polymedicatie (= ten minste 5 chronische geneesmiddelen in één jaar).
- Patiënten met een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg.

 

 

Wat met patiënten met een mantelzorger?

Patiënten waarvoor een vertrouwenspersoon of mantelzorger naar de apotheek komt, kunnen ook een huisapotheker kiezen. Maar de patiënt moet wel de overeenkomst tekenen. Indien de patiënt akkoord gaat, dan kan de vertrouwenspersoon of mantelzorger ook betrokken worden in het overleg tussen de patiënt en de apotheker. Patiënten in een woonzorgcentrum? Die niet. Er is geen terugbetaling voorzien voor patiënten die in een rusthuis of een RVT verblijven.

 

 

Hoe wordt de keuze voor een huisapotheker vastgelegd? 

Die wordt vastgelegd in een overeenkomst die ondertekend moet worden door de patiënt en zijn huisapotheker. De patiënt geeft daarmee tegelijk zijn geïnformeerde toestemming voor het delen van zijn gezondheidsgegevens (eHealth Consent) én zijn toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’. De patiënt moet vooraf de nodige informatie krijgen over het doel en de implicaties van die overeenkomst. 

 

Hoelang is die overeenkomst geldig?

De overeenkomst moet eenmalig ondertekend worden en kan nadien stilzwijgend en levenslang worden verlengd. De patiënt kan echter op ieder moment veranderen van huisapotheker of een einde maken aan de overeenkomst. Uiteraard kan hij voor zijn geneesmiddelen nog steeds terecht in andere apotheken.

 

 

Wat houdt de functie van huisapotheker in?

De huisapotheker volgt de patiënt op en begeleidt hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. Zijn voornaamste opdracht is het up-to-date houden van het medicatieschema van zijn patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste plaats) en uiteraard voor de patiënten zelf. In eerste instantie kan dat op papier, eventueel met de patiënt als tussenpersoon, maar van zodra technisch mogelijk zullen medicatieschema’s ook elektronisch gedeeld worden.

 

 

Welke taken heeft de huisapotheker? 

De wijzigingsclausule aan de conventie maakt een onderscheid tussen onmiddellijke en toekomstige taken. De onmiddellijke taken van de huisapotheker zijn:

- de patiëntenhistoriek raadplegen bij elke aflevering
- alle afgeleverde geneesmiddelen systematisch registreren in het lokaal en gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) van de patiënt
- de gezondheidsproducten (diagnostische middelen, nutriënten en voedingssupplementen) met een reëel risico op een interactie met een bestaand geneesmiddel, de medische hulpmiddelen, de farmaceutische prestaties en andere informatie die nuttig is voor de farmaceutische opvolging systematisch registreren in het lokaal farmaceutisch dossier
- een volledig, correct en actueel medicatieschema maken, valideren en overhandigen aan de patiënt bij het ondertekenen van de overeenkomst en bij elke wijziging in de behandeling of als de patiënt het vraagt
- het medicatieschema ter beschikking stellen aan de andere zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt en hen contacteren als dat noodzakelijk is.

 

 

Sommige taken kunnen nog niet gerealiseerd worden omwille van technische of reglementaire redenen. Zodra daaraan verholpen is, zullen ook de volgende taken tot het takenpakket van de huisapotheker behoren:

 

- de gezondheidsproducten met een reëel risico op een interactie met een bestaand geneesmiddel, de medische hulpmiddelen, de farmaceutische prestaties en andere informatie die nuttig is voor de farmaceutische opvolging systematisch registreren in het gedeeld farmaceutische dossier (GFD) van de patiënt;
- het mogelijk bestaan van een medicatieschema nagaan op het niveau van de betrokken digitale kluis; en het door hem zelf gevalideerd medicatieschema via een beveiligd digitaal platform beschikbaar maken voor de andere zorgverstrekkers van de patiënt;
- de patiënt indien nodig betrekken bij een project van voortgezette farmaceutische zorg (een begeleidingsgesprek GGG polymedicatie, therapietrouw, pathologie, ...).

 

De huisapotheker wordt vermeld in alle dossiers (formulier voor ziekenhuisopname, platform van palliatieve zorg, enz.) en zal in de toekomst ook in MyCareNet vermeld worden als contactpersoon voor de medicatie van de patiënt. De huisarts en de andere zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt zullen dan eveneens geïnformeerd worden over de identiteit van de huisapotheker.

 

Welke vergoeding is er voorzien voor de huisapotheker? 

De prestatie 'huisapotheker' wordt vergoed met een jaarlijks forfaitair honorarium per patiënt met wie u een overeenkomst heeft gesloten en die tot de doelgroep behoort. Dat honorarium wordt uitbetaald aan de apotheek waar de huisapotheker werkt. Het forfaitaire honorarium zal vanaf volgend jaar € 31,8 (incl. btw) per patiënt bedragen.

 

En voor de prestaties in 2017?

Om de opstart van de nieuwe functie in de officina aan te moedigen, werd een bijkomend budget van € 2 miljoen vrijgemaakt. Daarmee kunnen de prestaties die in het laatste trimester van dit jaar worden uitgevoerd, vergoed worden met een ‘lanceringspremie’ voor de huisapotheker. De premie zal berekend worden door die € 2 miljoen te delen door het totale aantal prestaties 'huisapotheker' (d.w.z. het totale aantal getekende overeenkomsten) in 2017. De premie zal maximaal € 31,8 (incl. btw) bedragen. De prestatie ‘huisapotheker’ mag in het voorjaar van 2018 worden aangerekend aan de verzekeringsinstellingen.

 

 

De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten vrij kunnen kiezen om hen bij hun geneesmiddelengebruik te begeleiden en op te volgen.

Wie kan huisapotheker worden?

Iedere officina-apotheker (zowel titularis als adjunct), op voorwaarde dat de apotheek waar hij werkzaam is, is aangesloten op het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD). In de toekomst zal de huisapotheker de beroepstitel van officina-apotheker moeten hebben, zodra die titel officieel erkend is.

Welke patiënten kunnen een huisapotheker kiezen?

In principe kan elke patiënt een huisapotheker kiezen, maar het RIZIV betaalt die prestatie enkel terug voor een specifieke doelgroep, namelijk: iedere ambulante patiënt aan wie de voorbije 12 maanden in dezelfde apotheek minstens 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen (d.w.z. minstens 5 verschillende actieve bestanddelen) werden verstrekt, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel (d.w.z. ten minste 160 DDD in de voorbije 12 maanden). Binnen die doelgroep van chronische patiënten zijn er nog vier (sub)groepen aangeduid die prioritair in aanmerking komen.

Wie zijn die prioritaire groepen?

 • Patiënten met het statuut van ‘chronische zieke’ die een GMD hebben.
 • Patiënten die in het voortraject diabetes zitten en een educatie door de apotheker krijgen.
 • Patiënten met polymedicatie (= ten minste 5 chronische geneesmiddelen in één jaar).
 • Patiënten met een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg.

Een meer gedetailleerde omschrijving van die laatste twee groepen vindt u in de wijzigingsclausule.

En patiënten met een mantelzorger?

Patiënten waarvoor een vertrouwenspersoon of mantelzorger naar de apotheek komt, kunnen ook een huisapotheker kiezen. Maar de patiënt moet wel de overeenkomst tekenen. Indien de patiënt akkoord gaat, dan kan de vertrouwenspersoon of mantelzorger ook betrokken worden in het overleg tussen de patiënt en de apotheker. Patiënten in een woonzorgcentrum? Die niet. Er is geen terugbetaling voorzien voor patiënten die in een rusthuis of een RVT verblijven.

Hoe wordt de keuze voor een huisapotheker vastgelegd?

Die wordt vastgelegd in een overeenkomst die ondertekend moet worden door de patiënt en zijn huisapotheker. De patiënt geeft daarmee tegelijk zijn geïnformeerde toestemming voor het delen van zijn gezondheidsgegevens (eHealth Consent) én zijn toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’. De patiënt moet vooraf de nodige informatie krijgen over het doel en de implicaties van die overeenkomst. Daarvoor kunt u natuurlijk gebruik maken van de patiëntenfolders die u samen met dit Apothekersblad werden bezorgd.

Hoelang is die overeenkomst geldig?

De overeenkomst moet eenmalig ondertekend worden en kan nadien stilzwijgend en levenslang worden verlengd. De patiënt kan echter op ieder moment veranderen van huisapotheker of een einde maken aan de overeenkomst. Uiteraard kan hij voor zijn geneesmiddelen nog steeds terecht in andere apotheken.

Wat houdt de functie van huisapotheker in?

De huisapotheker volgt de patiënt op en begeleidt hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. Zijn voornaamste opdracht is het up-to-date houden van het medicatieschema van zijn patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste plaats) en uiteraard voor de patiënten zelf. In eerste instantie kan dat op papier, eventueel met de patiënt als tussenpersoon, maar van zodra technisch mogelijk zullen medicatieschema’s ook elektronisch gedeeld worden.

Welke taken heeft de huisapotheker?

De wijzigingsclausule aan de conventie maakt een onderscheid tussen onmiddellijke en toekomstige taken. De onmiddellijke taken van de huisapotheker zijn:

 • de patiëntenhistoriek raadplegen bij elke aflevering
 • alle afgeleverde geneesmiddelen systematisch registreren in het lokaal en gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) van de patiënt
 • de gezondheidsproducten (diagnostische middelen, nutriënten en voedingssupplementen) met een reëel risico op een interactie met een bestaand geneesmiddel, de medische hulpmiddelen, de farmaceutische prestaties en andere informatie die nuttig is voor de farmaceutische opvolging systematisch registreren in het lokaal farmaceutisch dossier
 • een volledig, correct en actueel medicatieschema maken, valideren en overhandigen aan de patiënt bij het ondertekenen van de overeenkomst en bij elke wijziging in de behandeling of als de patiënt het vraagt
 • het medicatieschema ter beschikking stellen aan de andere zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt en hen contacteren als dat noodzakelijk is.

Welke taken komen daar in de toekomst nog bij?

Sommige taken kunnen nog niet gerealiseerd worden omwille van technische of reglementaire redenen. Zodra daaraan verholpen is, zullen ook de volgende taken tot het takenpakket van de huisapotheker behoren:

 • de gezondheidsproducten met een reëel risico op een interactie met een bestaand geneesmiddel, de medische hulpmiddelen, de farmaceutische prestaties en andere informatie die nuttig is voor de farmaceutische opvolging systematisch registreren in het gedeeld farmaceutische dossier (GFD) van de patiënt; 
 • het mogelijk bestaan van een medicatieschema nagaan op het niveau van de betrokken digitale kluis; en het door hem zelf gevalideerd medicatieschema via een beveiligd digitaal platform beschikbaar maken voor de andere zorgverstrekkers van de patiënt; 
 • de patiënt indien nodig betrekken bij een project van voortgezette farmaceutische zorg (een begeleidingsgesprek GGG polymedicatie, therapietrouw, pathologie, ...).

De huisapotheker wordt vermeld in alle dossiers (formulier voor ziekenhuisopname, platform van palliatieve zorg, enz.) en zal in de toekomst ook in MyCareNet vermeld worden als contactpersoonvoor de medicatie van de patiënt. De huisarts en de andere zorgverstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de patiënt zullen dan eveneens geïnformeerd worden over de identiteit van de huisapotheker.

Welke informatie moet het medicatieschema bevatten?

Het medicatieschema moet alle huidige geneesmiddelen bevatten, zowel voorgeschreven als voorschriftvrije medicatie. Het moet worden geüpdatet bij elke aanpassing van de behandeling (wijziging van posologie, nieuwe medicatie met inbegrip van zelfzorggeneesmiddelen, wijzing of stopzetting van de medicatie). Naast de identiteit van de patiënt en van de apotheek moet het medicatieschema de volgende informatie bevatten: 

 • de datum van aflevering
 • de naam van het geneesmiddel
 • de begindatum van de behandeling en indien aangewezen het einde van de behandeling voor elk geneesmiddel
 • de posologie: de dosering per eenheid, het aantal eenheden en innamemomenten, en de toedieningsfrequentie
 • en indien nodig, informatie die nuttig is voor het goed gebruik van het geneesmiddel.

Welke vergoeding is er voorzien voor de huisapotheker?

De prestatie 'huisapotheker' wordt vergoed met een jaarlijks forfaitair honorarium per patiënt met wie u een overeenkomst heeft gesloten en die tot de doelgroep behoort. Dat honorarium wordt uitbetaald aan de apotheek waar de huisapotheker werkt. Het forfaitaire honorarium zal vanaf volgend jaar € 31,8 (incl. btw) per patiënt bedragen.

En voor de prestaties in 2017?

Om de opstart van de nieuwe functie in de officina aan te moedigen, werd een bijkomend budget van € 2 miljoen vrijgemaakt. Daarmee kunnen de prestaties die in het laatste trimester van dit jaar worden uitgevoerd, vergoed worden met een ‘lanceringspremie’ voor de huisapotheker. De premie zal berekend worden door die € 2 miljoen te delen door het totale aantal prestaties 'huisapotheker' (d.w.z. het totale aantal getekende overeenkomsten) in 2017. De premie zal maximaal € 31,8 (incl. btw) bedragen. De prestatie ‘huisapotheker’ mag in het voorjaar van 2018 worden aangerekend aan de verzekeringsinstellingen.

 

Hoeveel moet de patiënt betalen?

Voor patiënten is de nieuwe dienst gratis.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy