Ambulante manuele IMV in de praktijk

Plots was het er. Individuele Medicatie Voorbereiding, waar al jaren over werd gesproken en nagedacht, verscheen eind september 2012 prompt onaangekondigd in het Staatsblad. KLAV kreeg tal van ongeruste telefoontjes: vragen over de modaliteiten, opstartprocedures, vergoeding. Daarom vonden we het noodzakelijk om u hierin te ondersteunen. Dit dossier is een antwoord op de noden die er leven en de opmerkingen die we ontvingen. Het moet de modaliteiten uit het KB vertalen naar de dagelijkse praktijk.

KLAV pleit voor een voorlopig pragmatische aanpak van IMV. De overheid heeft immers nagelaten om het kader te scheppen waarin IMV, aangepast aan de wetmatigheden in het KB, voorzien kan worden. Er is geen vergoeding, geen aangepaste software, geen hiertoe voorziene ruimte in de apotheek, maar er zijn wel veel praktische vragen.

De procedures, documenten en formulieren die we u aanbieden zijn vanzelfsprekend maar voorbeelden en hulpmiddelen. U bent niet verplicht om deze documenten te gebruiken. Integendeel: in veel gevallen moet u ze nog aanpassen aan de realiteit van uw apotheek.

Via de links hieronder krijgt u toegang tot de verschillende documenten, telkens voorzien van een woordje uitleg. Op de pagina "Overzicht van alle documenten" vindt u louter de documenten terug in de verschillende formaten, zonder begeleidende tekst. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, vindt u de meeste voorgestelde documenten ook in Word- of Excelversie.

 

1. Het Koninklijk Besluit: de wettelijke basis

2. Praktijkdossier: "Ambulante manuele IMV in de praktijk"

3. Enkele bijkomende wettelijke modaliteiten

4. Overzicht van alle documenten

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy