Het dossier “Ambulante manuele IMV in de praktijk”

De wettelijke aspecten staan hieronder in het cursief gedrukt, maar we willen verder gaan dan louter een opsomming van wettelijke aspecten. Het belangrijkste is dat u weet hoe u aan de slag kunt gaan bij een (mogelijke) opstart van manuele IMV in uw apotheek. Dat is dan ook de basisidee die we in het achterhoofd hielden toen we het dossier samenstelden.

  
1. Affiche om uit te hangen in de apotheek
2. Folder om mee te geven aan uw patiënt
3. Modelbrief overeenkomst apotheker-patiënt
4. Keuze materialen
5. Voorstel procedure en werkinstructies
6. Registratiedocument

 

1. Affiche om uit te hangen in de apotheek 

Het kan een keuze zijn om niet veel ruchtbaarheid te geven aan IMV in uw apotheek. Het is praktisch misschien nog niet haalbaar om het (op grote schaal) toe te passen of u hebt ethische bezwaren. IMV is geen verplichting, maar langs de andere kant mag u het ook niet weigeren als een patiënt of een arts u erom vraagt.

U kunt er ook voor kiezen om wel bewust te werken rond IMV, omdat u het beschouwt als een service naar uw patiënten, als (farmaceutische) taak van u als apotheker of als klantenbinding. Om deze nieuwe dienstverlening bekend te maken aan uw patiënten, lieten we een affiche ontwerpen die u kunt gebruiken als aandachtstrekker. Bovendien bent u dan meteen in orde met de wettelijke verplichting waarbij u de prijs verplicht moet afficheren. Op de affiche is immers een lege plaats voorzien om een bedrag in te vullen.

Documenten:

- Affiche om uit te hangen in de apotheek (pdf-formaat)
- PowerPoint-dia met affiche (pdf-formaat)
- PowerPoint-dia met affiche (ppt-formaat)

 

2. Folder om mee te geven aan uw patiënt

Om uw patiënten te sensibiliseren voor IMV, kunt u folders ter inzage leggen in de apotheek of bewust meegeven aan patiënten die volgens u in aanmerking komen voor IMV. In het KB is er geen specifieke afbakening van de doelgroep. Wie komt in aanmerking? Patiënten die veel medicatie moeten nemen en hier onverantwoord mee (zouden) omspringen, mensen met een gekende slechte therapietrouw, mensen met een bijzondere pathologie (bv. Alzheimer), alleenstaande ouderen zonder ondersteuning, het zijn maar enkele voorbeelden. Doordat het KB de doelgroep niet specifiek benoemt of beperkt, kunt u als apotheker individueel bekijken aan welke patiënten u IMV aanbiedt.

In uw dossier ontving u 10 patiëntenfolders over IMV die u ter sensibilisatie zichtbaar kunt plaatsen op de toog of kunt meegeven aan uw patiënt. Wenst u bijkomende folders, dan kunt u ze bij KLAV bijbestellen.

Documenten

- Patiëntenfolder IMV (pdf-formaat)

 

3. Modelbrief overeenkomst apotheker-patiënt 

Als u tot een akkoord komt met een patiënt om IMV voor hem/haar toe te passen, dan moet dat schriftelijk worden vastgelegd. Vooraleer die overeenkomst getekend kan worden, moeten volgende zaken uitgeklaard worden:

  • De afleverbasis van de individuele medicatie. Gaat u de medicatie per week, per 2 weken of per maand afleveren? Opgelet: Het KB bepaalt dat de afgeleverde verpakkingen bestemd moeten zijn voor een gebruik binnen de 14 dagen. Gedurende de eerste 2 jaar vanaf de uitvoering van het KB is een medicatievoorbereiding voor 30 dagen wel nog toegestaan, maar nadien is dat niet meer mogelijk. De bepaling van de afleverbasis hangt ook samen met de keuze van het verdeelsysteem.
  • De afleverkeuze. Wordt de medicatie afgehaald door de patiënt of een mantelzorger of levert de apotheker of iemand van het apotheekteam de medicatie (aan huis)? Die keuze kan de prijssetting mee bepalen.
  • De vergoeding. Er is op dit moment (nog) geen vergoeding voorzien voor IMV. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u gratis aan IMV moet doen. Een prijssetting gebeurt op basis van de volgende criteria:

- Kostprijs van het materiaal
- IMV zelf
           - Technische akte = verknippen van de blisters → “onkost
           - Voortgezette farmaceutische zorg = medicatieschema maken, uitleg over medicatiedoos,… → “honorarium
- Kostprijs werkuren personeel
- Mogelijke kostprijs van levering aan huis

KLAV heeft een kostenberekening gemaakt op basis van bovenstaande parameters en stelt als richtprijs voor om 10 euro per aflevering te vragen aan uw patiënt. Dit is echter een vrije en individuele keuze. Er wordt momenteel achter de schermen gewerkt om een vergoeding te bekomen (honorarium binnen de ziekteverzekering).

Bij de opstart van IMV moet er een overeenkomst worden getekend. Eén exemplaar is bestemd voor de apotheker, één exemplaar voor de patiënt. Deze getekende overeenkomst moet uiteraard bewaard worden.

Documenten :

- Model overeenkomst apotheker - patiënt (pdf-formaat)
- Model overeenkomst apotheker - patiënt (word-formaat)

 

4. Keuze materialen

Eén van de aspecten van IMV waar de meeste vragen over bestaan, is de keuze van het materiaal. Er is momenteel nog geen ideale tool op de markt: te klein formaat of toch te groot, enkel geschikt voor vaste orale vormen, niet gemakkelijk te hanteren door de patiënt, te duur, … Het is een beslissing die u moet nemen, al dan niet in overleg met de betrokken patiënt om te kijken wat in die concrete situatie het meest geschikt is. U moet dus een keuze maken van het materiaal, mogelijk in overleg met de patiënt, gebaseerd op afleverbasis en kostprijs. Een eenmalige aankoop van een herbruikbare doos is een alternatieve en vooral pragmatische aanpak.

Om u bij die keuze te helpen, maakten wij een overzicht van veelgebruikte verdeelsystemen waarmee u kunt werken. U vindt er een foto van het materiaal, de bijbehorende voor- en nadelen, de prijs en de contactgegevens van de firma.

Samen met het materiaal moet u ook een medicatieschema afleveren. Sommige verdeelsystemen zijn hiervoor voorzien, in andere gevallen kan het schema op de IMV-verpakking geplakt worden.

U kunt dat medicatieschema bekomen via uw software, maar ook op de website van KLAV vindt u een voorbeeld van een leeg medicatieschema. Als u dat wenst, kunt u dat schema ook op papier verkrijgen bij KLAV (scheurblok). Het medicatieschema moet volgens de wet de volgende elementen bevatten: naam van de patiënt, INSZ-nummer, tijdstip van toediening, naam en sterkte van het geneesmiddel.

Wettelijk gezien moet de medicatie visueel zichtbaar zijn in de IMV-verpakking. De geneesmiddelen moeten ook luchtdicht verpakt zijn. In principe kan dat niet in een medicatiedoos. U kunt dit oplossen door de pillen in de blister te laten, maar voor grote tabletten is dat niet altijd haalbaar. Als u de tabletten ontblistert en die zo herverdeelt, kan dat achteraf door de patiënt, al dan niet bewust, verwisseld worden. U bent als titularis verantwoordelijk voor de eindcontrole van de IMV-verpakking vóór aflevering. Om u te dekken tegen foutenclaims, kunt u op eigen initiatief de patiënt bij het afgeven van de doos laten tekenen voor ontvangst.

Documenten:

- Medicatieverdeelsystemen: overzicht van enkele veelgebruikte materialen (verkrijgbaar op aanvraag)
- Voorbeeld van een medicatieschema (pdf-formaat) - voor andere voorbeelden: zie ook 6. Registratiedocument

 

5. Voorstel procedure

Hoe moet u IMV nu praktisch aanpakken? In het dossier stellen we u een procedure voor waarin we beknopt de verschillende stappen van manuele IMV overlopen, vanaf de aanvraag tot en met de aflevering. Uiteraard gaat het hier om een richtlijn: u kunt de procedure aanpassen naar wat werkbaar is in uw officina. Zorg ervoor dat de procedure altijd ter beschikking is voor uw personeel.

De procedure die u gebruikt voor IMV moet beschreven worden in het Kwaliteitshandboek. Volgens het KB moet u een protocol kunnen voorleggen en bewaren. U kunt het document uit het dossier hier (voorlopig) voor gebruiken. APB werkt ondertussen aan een inlassing in MyQualityAssistant.

Documenten:

- Voorstel procedure en werkinstructies (pdf-formaat)
- Voorstel procedure en werkinstructies (word-formaat)

 

6. Registratiedocument

Een aantal registraties met betrekking tot IMV zijn verplicht en moeten 10 jaar bewaard worden. Het gaat niet alleen over de algemene procedures en werkinstructies in uw apotheek, maar ook concrete gegevens over de individuele medicatievoorbereiding: de uitvoerder, een lotnummer per IMV, datum en handtekening voor vrijgave, gegevens van de patiënt en zijn medicatiegegevens. Ook hier werkt APB aan een toevoeging aan MyQualityAssistant.

Om de administratieve overlast tot een minimum te beperken, zoeken we naar de meest pragmatische aanpak. Het lijkt dan het eenvoudigst om het medicatieschema uit te breiden met een aantal wettelijk verplichte registraties. U vindt hieronder een voorbeeld. U kunt het schema downloaden en aanpassen waar nodig. Of u drukt het medicatieschema af uit uw softwarepakket en voegt er manueel een aantal gegevens aan toe. De medicatieschema’s steekt u bij elkaar in een map, zodat u in orde bent met de wetgeving.

Daarnaast vindt u in het document ook een productiefiche. U kiest zelf met welk document u het liefste werkt.

De patiënt moet ook verplicht een aantal gegevens meekrijgen. Op basis van het medicatieschema kunt u een etiket samenstellen en dat op het verdeelsysteem kleven. Biedt uw verdeelsysteem de mogelijkheid om een medicatieschema toe te voegen, dan kunt u natuurlijk daarvan gebruik maken.

Documenten:

- Medicatieschema, productiefiche en etiket (pdf-formaat)
- Medicatieschema, productiefiche en etiket (excel-formaat)


Ga verder naar de Bijkomende modaliteiten
Ga terug naar het overzicht "IMV"

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy