Ook in 2017 kunnen artsen nog altijd op de oude manier met papieren voorschriften werken (geschreven of gedrukte voorschriften zonder RID-barcode) die de gebruikelijke bestaande werkwijze volgen. Dus voorlopig hebben alle voorschrijvers, zowel huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen als specialisten, nog steeds de mogelijkheid om op papier en buiten de recip-e flow om voor te schrijven.

 
Maar de overheid promoot absoluut om elektronisch voor te schrijven. Voor huisartsen zijn er zelfs specifieke premies voorzien om het voorschrijven via recip-e te stimuleren. De arts kan via zijn softwarepakket elektronische voorschriften aanmaken en plaatsen op de recip-e server. Hij kan op dezelfde manier voorschrijven zoals hij dat vandaag op een papieren voorschrift doet, maar dan elektronisch.

 

Op moment van elektronisch voorschrijven wordt een zogenaamd ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ afgedrukt. De patiënt gebruikt dit papieren duplicaat als drager om het elektronisch voorschrift af te laten halen. Tot en met 2016 was het papieren duplicaat rechtsgeldig, maar vanaf 1/1/2017 is dat niet meer het geval voor het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’.

 

In principe zou de artsensoftware moeten verhinderen dat een arts een voorschrift op de recip-e server kan plaatsen, als één of meerdere van onderstaande gegevens ontbreken. In principe ondervindt u als apotheker dus geen last meer van administratieve problemen met betrekking tot onderstaande gegevens:

- de RID barcode
- de identificatie van de patiënt
- de identificatie van de voorschrijver
- de identificatie van het geneesmiddel/product  
- de  posologie
- de duur van de behandeling

 

De arts kan specialiteiten voorschrijven op stofnaam of op merknaam, hij kan magistralen voorschrijven en andere producten om in de apotheek af te leveren. Op dit moment gebeurt dit voor bepaalde voorschriftlijnen en vermeldingen in ‘vrije tekst’ (en dus niet gestructureerd). Dit is niet-gestandaardiseerde informatie die niet rechtstreeks interpreteerbaar is door uw softwarepakket.

Het is de bedoeling dat artsen kortelings beschikken over een unieke, geactualiseerde en authentieke bron van geneesmiddelen, grondstoffen en niet-geneesmiddelen, om te integreren in hun softwarepakket. Dan zullen de voorgeschreven geneesmiddelen overeenstemmen met de beschikbare markt en in een makkelijk interpreteerbare vorm identificeerbaar zijn in de apotheeksoftware. Zo zullen voorschriftlijnen en meldingen gemakkelijk gelinkt kunnen worden met referentiebestanden en voor u op een duidelijke en gebruiksvriendelijkere manier leesbaar worden. Dit zal de verwerking en aflevering vereenvoudigen. U zult dan bijvoorbeeld geen voorschriften meer ontvangen voor verouderde niet meer beschikbare CNK’s.

 

Welke andere functionaliteiten zijn er voor een arts beschikbaar?

  • De voorschrijver kan de (door hem gemaakte) niet opgehaalde voorschriften (per patiënt) terugvinden op Recip-e
  • De voorschrijver kan een apotheker verwittigen van de waarschijnlijke komst van een specifiek voorschrift
  • De voorschrijver kan een door hem gemaakt nog niet opgehaald elektronisch voorschrift terugtrekken (revoke)

 

Wat brengt de toekomst?

Doelstelling is om tegen 1/1/2018 tot een volledig elektronisch circuit te komen waarbij alle geneesmiddelenvoorschriften elektronisch zijn voor alle voorschrijvers, behoudens noodgevallen. Een zeer ambitieuze doelstelling, die op dit moment heel onrealistisch lijkt.

In principe zou u dan aan de hand van een e-id lezing de beschikbare elektronische voorschriften afhalen van de recip-e server en is er geen papieren (voorschrift)drager meer nodig. Hoe dat in praktijk zal werken, bijvoorbeeld bij pannes, is op dit moment nog helemaal niet duidelijk.

 

Op veel langere termijn gaan we zelfs naar een geïntegreerd communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten van de medicamenteuze behandeling met 1 gedeeld dynamisch patiënt georiënteerd medicatieschema, als ondersteuning bij correcte inname van geneesmiddelen

 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy