U bezorgt op regelmatige basis een tariferingsbestand aan uw TD. Dat blijft behouden. Dit omvat een verzameling van de afleveringen tegen terugbetaling, die uw TD voor u factureert en int bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

In uw tariferingsbestand wordt aangegeven of een voorschrift al dan niet een elektronisch voorschrift is. Zo weten we of we een papieren voorschrift in uw pakket moeten opzoeken of het elektronisch voorschrift moeten gaan afhalen.

 

Uiteraard moet de tariferingsdienst ook over uw elektronische voorschriften beschikken voor de tarifering en facturatie, gezien het papieren duplicaat niet meer rechtsgeldig is (behoudens de nog ‘echte’ papieren voorschriften, waarvoor er geen elektronische versie bestaat). U dient dus uw elektronische voorschriften – dus eigenlijk de aanleiding op basis waarvan u uw aflevering deed – ook aan uw TD te bezorgen.

We raden u evenwel aan om naast het elektronisch voorschrift ook nog steeds het ‘duplicaat’ of ‘bewijsstuk van elektronisch voorschrift’ aan u patiënt te vragen en aan uw TD te bezorgen, als back-up oplossing. Op termijn is dat niet meer noodzakelijk. Op termijn zal dat niet meer noodzakelijk zijn. De patiënt zou dan zelfs kunnen vragen om het bewijsje terug te krijgen. Daarom is het ook zo belangrijk om steeds uw stempel op de barcode van het papieren bewijs aan te brengen alvorens het terug te geven. Stel nu dat de patiënt hetzelfde “bewijs van elektronisch voorschrift” zou aanbieden in een andere apotheek, dan zal de RID barcode niet meer werken aangezien het voorschrift reeds werd afgehaald van de Recip-e server. Dankzij uw stempel op de barcode zal de andere apotheker meteen weten dat het voorschrift reeds uitgevoerd is en dat er dus geen “bug” in het spel is.

Voor apothekers die hun archivering aan ons toevertrouwen, gebruiken we het ‘register van elektronische voorschriften’ als bron. Concreet zullen we uw (elektronische) voorschriften vanuit dit register oproepen en gebruiken voor onze controles. Het is immers de opdracht van de tariferingsdienst om uw de voorschriften opgenomen in uw tariferingsbestand te vergelijken met de (elektronische) voorschriften zelf, zoals dat vandaag ook gebeurt met de papieren voorschriften.

 

Op basis van de RID, die vermeld is in het tariferingsbestand dat de apotheker aan de tariferingsdienst bezorgt, zal de door de apotheker gemachtigde tariferingsdienst het betrokken voorschrift kunnen opvragen in het centraal archief. Op deze elektronische voorschriften gebeuren dan de gebruikelijke tariferingscontroles.

 

Het is belangrijk te onderstrepen dat volgens de Farmanet-instructies de TD eraan gehouden is om vanaf 01/01/2017, een elektronisch voorschrift enkel mag en kan factureren indien de TD beschikt over een elektronische versie van het voorschrift op het moment van facturatie. Met andere woorden, de TD zal/mag niet overgaan tot facturatie indien in het tariferingsprotocol een RID wordt vermeld die niet kan teruggevonden worden in het archief.

 

U zult dus - op het moment van aanmaak van het tariferingsbestand – via een waarschuwing op de hoogte worden gebracht van de elektronische voorschriften die (nog) niet werden gearchiveerd en waarvoor het risico op niet-terugbetaling reëel is.

 

Voor apothekers die er voor zouden kiezen om hun elektronische voorschriften zelf te archiveren, dienen er aparte afspraken gemaakt te worden. We dienen immers ten allen tijde over uw elektronische voorschriften te beschikken om de verplichte controles uit te oefenen. Dit is cruciaal alvorens we een voorschrift mogen factureren. 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy