“Ongeacht de gekozen afleveringswijze (volledige verpakkingen, blisters, manuele of geautomatiseerde IMV) ...”

 

Men moet een onderscheid maken tussen TPE (tarifering per eenheid) en IMV (individuele medicatievoorbereiding). Vanaf 1/04/2015 is het verplicht om voor ROB-RVT-patiënten per eenheid te tariferen, ook al gebeurt de aflevering niet IMV.

TPE is dus van toepassing, zelfs wanneer de aflevering niet per eenheid gebeurt:

Zonder onderscheid tussen acute en chronische behandelingen
 Zonder uitzondering voor welbepaalde vaste-orale vormen (zakjes, bruistabletten, …)

 

IMV is dus niet verplicht vanaf 1/04/2015, ook al is het duidelijk dat de TPE onrechtstreeks IMV bevordert:

Door IMV toe te passen, kan men het verlies vermijden van de afgeleverde verpakkingen die toch niet getarifeerd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer de behandeling verandert of wanneer de patiënt overlijdt.
Desondanks zullen sommige specialiteiten, die niet ‘IMV-baar’ zijn, toch per eenheid getarifeerd moeten worden.

 

In Farmanet zult u de afleveringen die onder IMV uitgevoerd werden, vanaf 1/04/2015 kunnen aangeven door middel van een welbepaalde flag. Dat gebeurt voor statistische doeleinden en om het project te monitoren.

 

Het FAGG bevestigt de mogelijkheid aan de apotheker om blisters of delen van blisters af te leveren voor zover de traceerbaarheid van alles wat afgeleverd wordt, gegarandeerd kan worden. De primaire verpakkingen moeten dus ongeschonden afgeleverd worden. Het versnijden van een blister mag dus alleen wanneer het om UD-verpakkingen gaat (blisters met op iedere unidosis de volledige traceerbaarheidsgegevens: naam, lotnummer, vervaldatum, …). 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy