“... vanaf 01/04/2015 per eenheid getarifeerd moeten worden, ...”

 

Met elke vergoedbare specialiteit onder vaste-orale vorm stemt een exacte hoeveelheid overeen. Er is een conversietabel voorzien bestaande uit de verpakking (CNK doos) en de overeenstemmende eenheden.

 

Elke eenheid beschikt over een specifieke nationale code, die al gebruikt wordt door de ziekenhuizen. RIZIV-code = CNK eenheid: een CNK-code met volgende structuur: 07xx-xxx of 7xxx-xxx.

 

Voor elke eenheid geeft het referentiebestand de prijs, de vergoedingsbasis en de remgelden weer met 4 cijfers na de komma. Die bedragen per eenheid zijn berekend op basis van de grootste vergoedbare en beschikbare publieksverpakking.

Een ander referentiebestand geeft weer uit welke verpakkingen (CNK’s) men een bepaalde eenheid (dus een bepaalde RIZIV-code) kan putten. Hierin worden ook hospitaal- en bulkverpakkingen opgenomen die op zich niet vergoedbaar zijn in de officina, maar waarvan de eenheid (RIZIV-code) wel vergoedbaar is. 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy