Algemene voorwaarden voor terugbetaling

 • De specialiteit moet terugbetaald zijn. Elke niet-vergoedbare specialiteit verwerkt in een bereiding sluit de terugbetaling van deze bereiding uit. 

Opmerking: Als de specialiteit onderworpen is aan bijzondere terugbetalingsvoorwaarden (machtiging, melding op het voorschrift, kwalificatie van de arts,...), is de bereiding gemaakt met die specialiteit alleen vergoedbaar op voorwaarde dat die bepalingen gerespecteerd zijn.

 • Het actief bestanddeel van de specialiteit mag niet voorkomen in de officiële RIZIV-lijsten der vergoedbare vracproducten. Als een verwerkte specialiteit een actief bestanddeel bevat dat ingeschreven is in de hoofdstukken I tot IV van de positieve lijst van vergoedbare grondstoffen, dan is men verplicht de vergoedbare grondstof te gebruiken en niet de specialiteit. Anders zijn zowel de bereiding als de specialiteit niet terugbetaald.


Bijkomende voorwaarde voor dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik onder vaste vorm (= crème, gel, zalf of pasta)

 • De toedieningsweg van de specialiteit mag niet gewijzigd worden. Dus: de verwerking van bv. Voltaren co, Feldene caps, Brufen co, Nizoral co, insuline, ... in zalf of gel is niet vergoedbaar. Ook magistrale bereidingen in de vorm van een lavement die bereid zijn met Budenofalk zijn niet terugbetaalbaar.


Bijkomende voorwaarden voor alle andere bereidingen

 • De toedieningsweg van de specialiteit mag niet gewijzigd worden.
 • De specialiteit mag verwerkt worden voor zover de dosis van de bereiding niet eenvoudig met de specialiteit kan worden toegediend. Als de dosis van de bereiding dezelfde is als die van de specialiteit, mag de toevoeging van de specialiteit in geen enkel geval een verhoging van de honoraria veroorzaken, ten opzichte van dezelfde bereiding zonder de toevoeging van de specialiteit.
 • De verwerkte specialiteit is geen vorm met gewijzigde afgifte. 
 • Bij bereidingen voor inwendig gebruik mag de specialiteit geen ampul of zetpil zijn. Dus de verwerking van bv. Voltaren suppo’s in nieuwe zetpillen is niet vergoedbaar.
 • De specialiteit mag niet enkel verdund worden met water (voor een bereiding IG of UG) of met enkelvoudige siroop (voor een bereiding IG). In geval van eenvoudige verdunning is de bereiding niet vergoedbaar maar blijft de specialiteit wel vergoedbaar.

Voorbeelden

R/ Seroquel (60 X 200 mg) 25 mg, dt 60 gel: Niet vergoedbaar.
De specialiteit staat in de positieve lijst maar de dosering is niet verschillend van de dosering van een bestaande niet vergoedbare specialiteit. Niettemin is Seroquel 80 mg of 120 mg of zelf 12,5 mg per capsule vergoedbaar: de apotheker moet dan een vergoedbare specialiteit verwerken.

R/ Xyzall 5 mg, Dexamethason 0,5 mg, dt 60 gel: Vergoedbaar

R/ Fluanxol 0,5 mg  (= 1 co.), Redomex 25 mg  (= 1 co.), dt 20 gel: Bereiding NIET terugbetaald (combinatie van bestaande doseringen), de specialiteiten worden wel terugbetaald.

R/ Fluanxol 0,5 mg, Redomex 10 mg, Temesta 1 mg, dt 20 gel: Bereiding NIET terugbetaald, ook de specialiteiten worden NIET terugbetaald (de bereiding bevat ook een niet-vergoedbaar product).

R/ Fluanxol 0,3 mg, dt 30 gel: Bereiding en specialiteit terugbetaald (niet beschikbare dosering – noodzakelijke verwerking).

R/ Inderal 40 mg, Papaverine 50 mg, dt 60 gel: Bereiding en specialiteit terugbetaald (combinatie bestaande dosering specialiteit met een vergoedbaar actief product).

NB: Propranolol is wel beschikbaar als grondstof maar komt niet voor op de RIZIV-lijsten. De terugbetaling van een bereiding met propranolol kan alleen als men de verwerking van de specialiteit tarifeert.

R/ Ventolin siroop 150 ml, Geconserveerde suikersiroop 100 ml: Bereiding NIET terugbetaald (verdunning met suikersiroop), de specialiteit wordt WEL vergoed.

Klik hier voor bijkomende voorbeelden.


Opmerkingen

 • Het actief bestanddeel van de specialiteit mag niet voorkomen in de officiële RIZIV-lijsten der vergoedbare vracproducten.
 • De te verwerken specialiteit moeten niet afzonderlijk worden voorgeschreven; de kleinst noodzakelijke vergoedbare verpakking van de specialiteit wordt vergoed (remgeld niet vergeten!).
 • Een eventueel overschot van de specialiteit is eigendom van de patiënt en moet eerst aangesproken worden bij een volgend voorschrift van de bereiding (door de apotheker te vermelden op dat volgend voorschrift).
 • Er wordt slechts 1 verpakking van de specialiteit vergoed (mogelijk reduceren van de formule).
 • Specialiteiten vergoedbaar mits attest: het attest voor de specialiteit geldt eveneens voor de verwerking van die specialiteit in een bereiding.
 • Voor de NMBS is de verwerking van een specialiteit van de categorie D alleen vergoedbaar als er een attest is voor deze specialiteit.  
© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy