Voor wie?

Patiënten met chronische wonden. Daaronder wordt elke wonde verstaan die gedurende minstens zes weken behandeld werd en die na deze periode niet of onvoldoende geheeld is.


Procedure?

›  De arts richt een kennisgeving aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit waarbij de patiënt is aangesloten. Hierin verklaart de arts dat de patiënt in aanmerking komt voor terugbetaling omdat hij een chronische wonde heeft van volgend type:

Arterieel ulcus – veneus ulcus – diabetes ulcus – drukulcus van statium II, III of IV – neuropatisch ulcus (bij niet diabetici) – ulcera tgv vasculitis – hydradenitis suppurativa – oncologische wonden – post-chirurgische wonden – brandwonden.

Ook andere wonden die niet na 6 weken geheeld zijn, komen in aanmerking na bevestiging door een geneesheer-specialist in de dermato-venerologie.

 
›  De arts maakt een voorschrift op met een actief verband, opgenomen in de lijst, en vermeldt op het voorschrift “derdebetalersregeling van toepassing”.

 
›  De apotheker geeft bij vertoon van een voorschrift met de vermelding “derdebetalersregeling van toepassing” een onmiddellijke tegemoetkoming van 0,25 euro per verpakking.

 
›  Na ontvangst van de kennisgeving opgemaakt door de arts geeft de mutualiteit daarenboven een forfaitaire tegemoetkoming van 22,90 euro per maand, rechtstreeks aan de patiënt uitbetaald door de mutualiteit per trimester (68,7 euro vergoeding per trimester).

 
Het remgeld van de actieve verbandmiddelen, betaald door de patiënt, wordt eveneens opgenomen in de maximumfactuur.


Welke verbanden?

Het gaat om een lijst van speciale verbandmiddelen, die een gunstig vochtig klimaat creëren waardoor de wonde beter geneest.

U kunt op de RIZIV-website een lijst terugvinden van de actieve verbanden die aan de voorwaarden voor terugbetaling voldoen. Hier vindt u de directe link: klik hier.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy