Sinds 2007 kunnen patiënten met chronische pijnen genieten van een tegemoetkoming van 20% op analgetica op basis van paracetamol (al dan niet in combinatie met codeïne). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de terugbetaling in categorie Cx en B, al naargelang de duur van de chronische pijnen.

 
Categorie Cx

Patiënten die gedurende minstens drie maanden aan chronische pijnen lijden komen in aanmerking voor terugbetaling van analgetica in categorie Cx. De behandelende arts stuurt een kennisgeving naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Het uitgereikte attest is geldig voor één jaar (hernieuwbaar voor periodes van telkens één jaar).

 
Categorie B

Patiënten die gedurende minstens zes maanden aan chronische pijnen lijden komen in aanmerking voor terugbetaling van analgetica in categorie B. De behandelend arts vraagt een attest voor terugbetaling aan bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Het uitgereikte attest is oneindig geldig (model d).

 
Welke producten?

Het betreft een beperkte lijst van geneesmiddelen op basis van paracetamol met/of zonder codeïne. De terugbetaling is maar mogelijk als de prijs voor één DDD (Defined Daily Dose), zijnde 3g paracetamol (met of zonder codeïne), niet hoger is dan 1,20 euro. Alles wat duurder uitkomt, kan nooit in aanmerking komen voor een eventuele terugbetaling. Dat is dan ook de reden waarom de bruistabletten van Dafalgan codeïne niet terugbetaald zijn.

 

Nuttige documenten

›  Overzicht van de terugbetaalbare producten in categorie B en categorie Cx onder Tools > Schema's en Samenvattingen.

›  De laatste versie van de lijst met terugbetaalde analgetica kunt u steeds consulteren op de RIZIV-website. Hier vindt u de directe link: klik hier.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy