Voor wie?

Voor vrouwen tot en met 20 jaar is er een specifieke bijkomende tussenkomst voorzien in de kostprijs van de meeste contraceptiva (aangeduid in het APB-tarief met letter “J”). De tegemoetkoming verschilt naargelang van het product, maar stemt overeen met een bedrag van 3 EUR per maand.


Procedure?

Deze patiënten genieten van deze tussenkomst in het derdebetalerssysteem op basis van een voorschrift voor het contraceptivum en na voorlegging van hun identiteitskaart (voor raadpleging van MyCareNet).
In uitzonderlijke gevallen betalen de vrouwen toch de volledige prijs bij de apotheker. Ze ontvangen dan wel een BVAC waarmee zij bij hun ziekenfonds tegemoetkoming kunnen vragen. Deze regeling geldt voor middelen waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is en als men dat middel zonder voorschrift aankoopt, zoals bv. de morning-after pil Norlevo. 


Betrokken producten?

De lijst van betrokken producten wordt maandelijks aangepast.Er staan niet enkel anticonceptiepillen op de lijst, maar ook andere middelen zoals pleisters, spiraaltjes, implantaten, enz.

De meest recente lijst vindt u op de RIZIV-site


Hernieuwing voorschriften contraceptiva?

Tenzij het de uitdrukkelijke wens van de arts is om dit niet toe te laten, is het voorschrift voor de contraceptiva hernieuwbaar voor een periode van 1 jaar. Alleen de eerste aflevering kan aan het terugbetaalde tarief worden afgeleverd, voor de andere afleveringen betaalt de patiënte de volle prijs. Aangezien er voor de meeste pillen voor vrouwen -21j een tussenkomst voorzien is, is het raadzaam dat zij telkens over een nieuw voorschrift beschikken. Voor de vrouwen +21j zal dat verschil niet zo groot zijn.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy