Specialiteiten met attest waarvan het volgnummer op het voorschrift moet worden vermeld (attesttype 'b' of 'd' – attesttype ‘?’) 

Als de arts een andere specialiteit heeft voorgeschreven dan deze die voorkomt op de machtiging, mag de apotheker de derdebetalersregeling toepassen voor de aflevering van de voorgeschreven specialiteit op voorwaarde dat de voorgeschreven specialiteit en de specialiteit op het attest in dezelfde paragraaf van hoofdstuk IV zijn ingeschreven met volledig dezelfde vergoedingsvoorwaarden.

Voorbeelden:

  • Een attest voor één van de sartanen is steeds geldig voor alle andere sartanen in eender welke combinatie, verpakkingsgrootte of dosering.
    Op die regel geldt echter één uitzondering: de specialiteiten op basis van Losartan staan in een aparte paragraaf in hoofdstuk IV. Een attest voor Cozaar (Losartan) geldt wel voor Cozaar Plus, maar kan nog steeds niet gebruikt worden voor de terugbetaling van bijvoorbeeld Diovane (Valsartan).
  • Het attest voor Ezetrol (ezetimibe) (§300) is niet geldig voor Inegy (ezetimibe + simvastatine) (§434), want het gaat om andere vergoedingsvoorwaarden en daarenboven een inschrijving in een andere paragraaf.
  • Het attest voor Rilatine (§313) kan niet gebruikt worden voor het afleveren van Rilatine MR (§346). Het gaat hier om hetzelfde actieve bestanddeel, maar de specialiteiten staan ingeschreven in verschillende paragrafen met verschillende vergoedingsvoorwaarden. De attesten voor Rilatine MR 20 mg en Rilatine MR 30 mg zijn wel onderling verwisselbaar.

Klik hier voor een uitgebreide lijst met de meest voorkomende gevallen waarvoor de uitbreidbaarheid van attesten zonder twijfel mogelijk is. 

 


Specialiteiten met attesten type ‘E’ (type 'e') (aan te hechten bij aflevering van de laatste verpakking)

Het gaat om hetzelfde belangrijkste werkzame bestanddeel én de specialiteit is ingeschreven in dezelfde paragraaf met dezelfde vergoedingsvoorwaarden.

Het attest van het type “e” laat toe om gelijk welke grootte en dosering van de toegelaten specialiteit af te leveren, voor zover de totale hoeveelheid toegelaten actief bestanddeel gedurende de volledige geldigheidsperiode van het attest met niet meer dan 6% wordt overschreden. Vóór de aflevering van de laatste toegelaten verpakking, mag de apotheker gelijk welke verpakking die door de arts werd voorgeschreven afleveren.

Voorbeeld:

  • Een attest voor Nolvadex-D 20 mg 56 tabl. is ook geldig voor Tamoxifen EG 20 mg 60 tabl., maar niet voor Tamoxifene Sandoz 20 mg 90 tabl. 
© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy