Urinesondages zijn, bij autosondage door de patiënt thuis, onder bepaalde voorwaarden vergoed. De urinesondage wordt door de patiënt zelf verricht of door een persoon uit zijn omgeving die daartoe is opgeleid en die bekwaam is om deze techniek uit te voeren. 

Doelgroep en aantal terugbetaalde sondes 

- Patiënten hebben recht op de terugbetaling van max. 5 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:

a.  retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel

b.  retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie

c.  paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage

d.  urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas; vergrotingsblaas substitutieblaas; vergrotingsblaas.

Patiënten die jonger zijn dan 18 jaar, moeten niet voldoen aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu.

- Patiënten hebben recht op de terugbetaling van max. 8 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:

e.  retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml

f.  neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

 

Enkel de sondes die zijn ingeschreven op de lijst worden terugbetaald. Het gaat om drie soorten sondes: 

- droge sonde
- sonde met geïntegreerd glijmiddel
- sonde met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies = de zogenaamde "meer geavanceerde" sonde

 

Er is geen bedrag ten laste van de patiënt voor de aanschaf van de sondes, behalve een supplement van maximaal 1 euro voor de zogenaamde "meer geavanceerde" sondes. 

 

Hoe verloopt de terugbetaling? 

De arts-specialist in het kader van de autosondage stuurt een terugbetalingsaanvraag naar de adviserend geneesheer. Klik hier voor een model van de terugbetalingsaanvraag

De aanvraag moet gedaan worden door een arts met een van de volgende competentiecodes: 

Arts-specialist

Competentiecode arts 
(= 3 laatste cijfers van het Riziv nummer van de arts )

Urologie

450, 455, 459

Neurologie

770, 779

Neuropediatrie

691

Fysische geneeskunde

496, 736, 830, 831, 838, 839

Revalidatie

166, 454, 495, 566, 694, 695 774, 834, 835, 836

De machtiging is geldig voor een periode van één jaar. Ze mag worden verlengd voor een periode van maximum 5 jaar (voor de indicaties a tot d) of maximum 1 jaar (voor de indicaties e en f). (Klik hier voor een model van het attest)

Het eerste voorschrift in het kader van de autosondage moet opgesteld worden door de arts-specialist. Nadien mag ook de behandelende arts de voorschriften opstellen. 

Op basis van het voorschrift en het attest kunt u in de apotheek rechtstreeks derdebetaler toepassen. Het aantal sondes per voorschrift is onbeperkt.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy