Kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening steunt op goede apotheekpraktijken (uitgewerkt in het Kwaliteitsboek van elke individuele apotheek). De goede apotheekpraktijken vereisen van de apotheker en zijn team dat zij zich voortdurend bijscholen.

Midden 2014 werd deze eis tot bijscholing geformaliseerd in een KB dat de apothekers verplicht om navorming te volgen. In dat KB worden de praktische modaliteiten bepaald van de verplichte bijscholing voor officina-apothekers. Het KB gaat in voege op 1 januari 2015. 

 
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie:

- De spelregels: samenvatting van het KB
- Veelgestelde vragen  
- Nuttige documenten 

 

U kunt de lijst met erkende vormingsactiviteiten consulteren op volgende website: https://www.pharfolio.be/nl

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy