Artsen en tandartsen met een minimum voorschrijfprofiel moeten een bepaald percentage aan ‘goedkope’ geneesmiddelen voorschrijven. Onder ‘goedkoop voorschrijven’ verstaat men:

›   Geneesmiddelen waarvoor het referentieterugbetalingssysteem van toepassing is:

- (op merknaam) voorgeschreven generische geneesmiddelen
- (op merknaam) voorgeschreven originele geneesmiddelen waarvan de prijs gedaald is tot op het prijsniveau van de generiek (ook wel ‘referentiespecialiteiten zonder supplement voor de patiënt’ genoemd)

die bovendien behoren tot de groep van ‘goedkoopste geneesmiddelen’, beschouwd per molecule voor eenzelfde sterkte (aantal mg) en verpakkingsgrootte

 - geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam en afgeleverd in open officina (hier moet de apotheker al het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven)

›   Biosimilaire geneesmiddelen (‘biosimilars’) en in prijs gedaalde (originele) biologische geneesmiddelen

 

 
Voorschrijven op stofnaam biedt voordelen voor:

 de voorschrijver die niet alle bestaande verpakkingen moet kennen
 de apotheker die niet alle merken in stock moet houden
 de patiënt die een geneesmiddel zonder supplement krijgt afgeleverd.

 
Een VOS-voorschrift is een voorschrift waarbij een voorschrijfbare “VOS-groep” wordt geïdentificeerd en voorgeschreven, al dan niet met vermelding van beperkingen in de vorm van bijkomende specificaties.

Een “VOS-groep” is een geheel van verpakkingen van geneesmiddelen beschikbaar op de markt die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten (of een combinatie van werkzame bestanddelen), eenzelfde sterkte, en eenzelfde toedieningsvorm. De hele groep kan worden aangeduid door één VOS-voorschrift.

 

In dit dossier vindt u meer informatie over volgende aspecten: 

›   Wat is een correct VOS-voorschrift? 
›   Het VOS-voorschrift: bijzondere gevallen
›   Welke specialiteiten afleveren bij een VOS-voorschrift? 
›   Het VOS-voorschrift tariferen 
›   Wat met de antibiotica/antimycotica? 
›   Antibiotica/antimycotica afleveren 
›   Tarificatie van een antibioticum/antimycoticum 
›   Voorbeelden 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy