De apotheker leest de unieke streepjescode van de effectief afgeleverde verpakking(en) in en deze wordt verder gebruikt bij de facturering.

 

Vlag ‘VOS’ en vlag ‘VOS overmacht’

De apotheker moet elk geneesmiddel op het voorschrift dat is voorgeschreven op stofnaam als ‘VOS’ vlaggen, ook al zijn er geen generieken beschikbaar.

Als de arts een specialiteit voorschrijft op VOS om te verwerken in een magistrale bereiding, mag de apotheker die specialiteit ook als VOS vlaggen. 

Als hij wegens overmacht geen geneesmiddel uit de goedkope korf kan afleveren, moet hij het voorschrift vlaggen als ‘VOS overmacht’. Alleen in die uitzonderlijke gevallen kan een duurder alternatief afgeleverd worden.

 

Bij niet-aanduiding van een “vlag” is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) bevoegd om vast te stellen dat de tarifering niet voldoet aan de louter administratieve formaliteiten. In geval van overtreding kan een administratieve boete van 50 EUR tot 500 EUR opgelegd worden.

 

Het VOS-honorarium

Per specialiteit die op VOS voorgeschreven werd en die onder de referentieterugbetaling valt, mag de apotheker een specifiek VOS-honorarium in rekening brengen. 

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy