Wachtdienst...

Alle apothekers krijgen ermee te maken. De praktische organisatie ervan is deels wettelijk bepaald, maar de meeste afspraken vallen binnen de deontologische regels. Met het KB van 2009 werden bijkomende bepalingen wettelijk vastgelegd.

 
In het menu hiernaast vindt u meer informatie over de rechten en plichten van de apotheker in het kader van de verschillende aspecten van de wachtdienst:

›  Deelname en organisatie 
›  Het hoogdringendheidshonorarium
›  Aflevering tijdens de wachtdienst 

 

In begin 2015 werd de wachtdienstwerking nationaal geüniformiseerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over de wijzigingen van 2015. De belangrijkste aandachtspunten vatten we op deze pagina samen

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy