Het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers legt de huidige en toekomstige taken vast van de officina-apotheker. Klik hier om het Koninklijk Besluit te downloaden (pdf-formaat). 

 

Checklists 

Om na te gaan of uw apotheek voldoet aan de vereisten van het KB 2009, kunt u gebruik maken van volgende check-lists per thema. 

›  Apotheekteam
›  Verplichte materialen
›  Verplichte geneesmiddelen (versie 2018) + verplichte medische hulpmiddelen (versie 2018)
›  Toegankelijkheid - lokalen - uitrusting
›  Aflevering
›  Basis farmaceutische zorg
›  Klachten + basisformulier
›  Aflevering aan gemeenschappen 
›  Wachtdienst
›  Documentering en verplichte registers
›  Diergeneesmiddelen + cascadesysteem
›  Internet
›  Bereidingen


Bereidingen

Voor elke bereiding moet een verslag opgesteld worden. Dat is een schriftelijk verslag in de vorm van een weegfiche of bereidingsverslag voor respectievelijk magistrale en officinale bereidingen, waarin de specifieke opmerkingen en handelingen vermeld worden die tijdens de bereiding zijn gemaakt/gesteld. In de meeste gevallen maakt u die fiches via uw software aan. 

APB heeft i.s.m. enkele beroepsverenigingen een weegfiche (pdf-formaat) en een bereidingsverslag (pdf-formaat) ontwikkeld. U kunt die weegfiches en bereidingsverslagen bestellen bij uw groothandel via de voorgedrukte CNK-codes (weegfiche per 100: CNK 2647-717 - 4,5 euro incl. BTW; bereidingsverslag per 50: CNK 2647-709 - 2,5 euro incl. BTW).

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy