Zuurstoftherapie is het inademen van extra zuurstof langs neus en/of mond waardoor er meer zuurstof in het bloed komt. Het hart en de longen moeten dan minder hard werken.

Zuurstof is een geneesmiddel. Het wordt door een arts voorgeschreven en dit voorschrift moet stipt opgevolgd worden.

Uit onderzoeken blijkt dat een goed uitgevoerde therapie een gunstig effect heeft op de overleving, vooral bij zwaar zieke mensen. Het verbetert de levenskwaliteit omdat men verder kan stappen, beter inspanningen kan doen en zich makkelijker kan verplaatsen. Zuurstoftherapie verbetert de concentratie en de alertheid.

 
In dit dossier gaan we verder in op alles waarmee u te maken krijgt bij een levering van zuurstof. 

›  Indicaties, posologie en gebruik 

›  Overzicht van de verschillende zuurstofvormen  

›  Terugbetalingsvoorwaarden voor zuurstof (apotheek) 

›  Tarifering en facturatie van zuurstof 

›  Veiligheidsvoorschriften 

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy