Gasvormige zuurstof en toebehoren 
          ›  Installatie en levering door de apotheker 
          ›  Installatie en levering door de firma 

Zuurstofconcentrator 

 

GASVORMIGE ZUURSTOF EN TOEBEHOREN

De arts mag zoveel gasvormige zuurstof voorschrijven als nodig, afhankelijk van de behoefte van zijn/haar patiënt. Per kalendermaand is er een voorschrift nodig.

Gasvormige zuurstof is alleen terugbetaalbaar mits een machtiging van de adviserend geneesheer of een schriftelijke ‘derde betalersregeling van toepassing’. Klik hier voor meer informatie over de terugbetalingsvoorwaarden

Voor de tarificatie van het huurgeld en de eventuele accessoires, wordt er gewerkt met maandelijkse forfaits. De procedure hangt af van de leveringswijze: ofwel zorgt de apotheker zelf voor de installatie en de levering, ofwel zorgt de leverancier hiervoor.

 

De apotheker ontvangt een forfaitair honorarium per maand en per patiënt voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie van de patiënten onder zuurstoftherapie met gasvormige zuurstof.

CNK Benaming Bedrag
4004-693     Honorarium begeleiding gasvormige zuurstoftherapie                           € 12,34     

 

›  Installatie en aflevering door de apotheker

Wanneer de apotheker zelf zuurstof levert en installeert, maakt hij eenmaal per maand een getuigschrift van aflevering op. Dat getuigschrift moet hij ingevuld aanhechten aan het voorschrift. Klik hier om een getuigschrift van aflevering te downloaden

Wanneer de apotheker zelf zuurstof levert en installeert, is de tarifering gebaseerd op de prestaties en hulpmiddelen die geïdentificeerd worden door generieke CNK-codes, eigen aan de installatie en aflevering door de apotheker, worden vermeld op het getuigschrift van aflevering:

CNK Prestatie of hulpmiddel  Maximum per maand
4003-935     Masker of bril (met of zonder slang) € 2,54
4003-943 Verlengslang voor masker of bril € 1,70
4003-950 Wegwerpbevochtiger € 4,41
4003-968 Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner                 € 22,17
4003-976 Eerste installatie zuurstof en terugname  € 32,70

Per kalendermaand wordt slechts één zuurstofmasker of zuurstofbril, één zuurstofslang, één luchtbevochtiger en één maandforfait staangeld vergoed. De kosten voor het installeren kunnen slechts eenmaal per therapie worden aangerekend.

 

›  Installatie en aflevering door de leverancier

Als de apotheker de installatie en de levering van zuurstof laat uitvoeren door een leverancier, is de tarifering gebaseerd op de factuur van de firma. Hij moet de factuur (facturen) van de leverancier maandelijks aan het voorschrift hechten.  

Alle firma’s gebruiken in dit geval dezelfde generieke CNK-codes, eigen aan de installatie en aflevering door de leverancier:

CNK Prestatie of hulpmiddel  Maximum per maand
4005-153     Masker of bril (met of zonder slang) € 2,54
4005-161 Verlengslang voor masker of bril € 1,70
4005-179 Wegwerpbevochtiger € 4,41
4005-187 Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner                  € 22,17
4005-195 Eerste installatie zuurstof en terugname  € 32,70

Per kalendermaand wordt slechts één zuurstofmasker of zuurstofbril, één zuurstofslang, één luchtbevochtiger en één maandforfait staangeld vergoed. De kosten voor het installeren kunnen slechts eenmaal per therapie worden aangerekend.

De patiënt betaalt niets als de prestaties zoals ze in de tabel hierboven zijn voorzien, niet worden overschreden. De apotheker mag het verschil tussen het door de leverancier-niet apotheker gefactureerde bedrag en de door de verzekeringsinstelling toegekende verzekeringstegemoetkoming terugvorderen bij de rechthebbende. Als er toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 20% van de prijs van de toebehoren.

 

ZUURSTOFCONCENTRATOR

De tarifering van een zuurstofconcentrator gebeurt aan de hand van de factuur. Hoewel het niet verplicht is, raden we aan om de factuur aan te hechten aan het voorschrift voor de tarifering. Per firma/leverancier bestaat er een specifieke CNK-code voor de volgende prestaties of forfaits:     

Prestatie of hulpmiddel Maximum per maand 
Bevochtiger voor eenmalig gebruik                                                            € 5,51
Huur en onderhoud  € 90,10
Installatie en terugname  € 31,80

Het huurgeld en onderhoud dekt naast de kosten van het huren van het toestel, van één zuurstofbril of masker en van één zuurstofslang ook het vervangen van de filters na hun voorziene levensduur evenals de toebehoren en de honoraria zoals hieronder vermeld die verbonden zijn aan de installatie.

Voor bijkomende gasvormige zuurstof komt het RIZIV niet tussen als er tussenkomst is voor de concentrator. Patiënten krijgen dikwijls wel een gratis noodfles van de firma.

 
De apotheker ontvangt een forfaitair honorarium per maand en per patiënt voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie van de patiënten onder zuurstoftherapie met een zuurstofconcentrator.

CNK Benaming Bedrag
4004-941     Honorarium apotheker oxyconcentrator begeleiding                              € 12,98     
© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy