In de apotheek worden alleen gasvormige zuurstof en een zuurstofconcentrator terugbetaald, in drie welbepaalde gevallen. Gasvormige zuurstof en de concentrator zijn niet gelijktijdig terugbetaald.

1. Acute hypoxemie 
2. Palliatieve patiënten met hypoxemie
3. Clusterhoofdpijn  

 
Klik hier om een samenvatting in pdf-formaat te openen.  

 

1. ACUTE HYPOXEMIE

Soort zuurstof

Gasvormige zuurstof OF zuurstofconcentrator

Eigenschappen attest

Attest type b (code ?)
Maximaal 3 x 1 maand per periode van 12 maanden

Terugbetalingsvoorwaarden

Patiënt lijdt aan acute hypoxemie

In de aanvraag voor het attest voor terugbetaling moet de hypoxemie klinisch gedocumenteerd zijn. De aanvraag moet daarom de volgende elementen bevatten:

›  gewenste type zuurstoftherapie (gasvormige zuurstof of oxycentrator) 
›  de diagnose van de aandoening die aan de basis ligt van de acute hypoxemie (bvb. COPD, chronisch hartfalen, enz.)
›  omschrijving van de klachten die hierop wijzen (bv. cyanose, tachypnoe, enz.)
   en/of het resultaat van de recent uitgevoerde saturatietesten

Voorschrift

Opgemaakt door huisarts
1 voorschrift per kalendermaand

Het voorschrift vermeldt: 

›  gasvormige zuurstof per maximum van 1 kalendermaand voorgeschreven
›  de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
›  eventueel de zuurstofbevochtiger

Of

›  gebruik van een oxyconcentrator
›  de dosering
›  eventueel de zuurstofbevochtiger

 

2. PALLIATIEVE PATIENTEN MET HYPOXEMIE 

Soort zuurstof

Gasvormige zuurstof OF zuurstofconcentrator

Eigenschappen attest

Geen attest nodig
Vermelding ‘derdebetaler op het voorschrift’

Terugbetalingsvoorwaarden

Patiënt lijdt aan acute hypoxemie
Patiënt beantwoordt aan het statuut van palliatieve patiënt

De huisarts geeft, voor zover dit nog niet is gebeurd, aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds kennis van dit palliatief statuut.

Arts bewaart de bewijsstukken van acute hypoxemie in het dossier van de patiënt.

Voorschrift

Opgemaakt door huisarts
1 voorschrift per kalendermaand

Het voorschrift vermeldt: 

›  gasvormige zuurstof per maximum van 1 kalendermaand voorgeschreven
›  de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
›  eventueel de zuurstofbevochtiger
›  vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' 

Of

›  gebruik van een oxyconcentrator
›  de dosering
›  eventueel de zuurstofbevochtiger
›  vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' 

 

3. CLUSTERHOOFDPIJN 

Soort zuurstof

Gasvormige zuurstof

Eigenschappen attest

Attest type d (code ?)
Attest is oneindig geldig

Terugbetalingsvoorwaarden

Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater:

›  met de diagnose van clusterhoofdpijn en
›  een verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische toestand van de patiënt

Voorschrift

Opgemaakt door huisarts
1 voorschrift per kalendermaand

Het voorschrift vermeldt: 

  gasvormige zuurstof op stofnaam voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet  
›  de dosering (in liter per minuut)
›  in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger

 

Patiënten die chronisch zuurstof nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de ‘zuurstofconventie’, een overeenkomst met een gespecialiseerd centrum. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie over langdurige zuurstoftherapie thuis.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy