FAQ | Alles wat je moet weten over het nieuwe voorschriftmodel

vrijdag 31 januari 2020
Terug naar overzicht

Vanaf 1 februari 2020 moeten voorschrijvers verplicht gebruikmaken van het nieuwe voorschriftmodel. Via onze telefonische helpdesk krijgen wij echter nog heel wat vragen van apothekers over dat nieuwe model, de geldigheidsduur van voorschriften en de regels rond elektronische voorschriften. Wij brengen graag verduidelijking en geven antwoord op enkele veelvoorkomende vragen.

 

Q: Hoe zit het met de geldigheid van de voorschriften opgemaakt op het nieuwe voorschriftmodel?

A: Een papieren voorschrift opgemaakt op het nieuwe voorschriftmodel is standaard 3 maanden geldig. Aan de hand van het veld ‘einddatum van de uitvoerbaarheid’ - het vak 'uitvoerbaar vanaf' is verdwenen en door dit veld vervangen - kan de arts op het papieren voorschrift de geldigheidsduur verkorten ofwel verlengen tot maximum 1 jaar.

 

Q: Zijn voorschriften opgemaakt vóór 1 februari op het oude voorschriftmodel nog geldig?

A: Papieren voorschriften op het oude voorschriftmodel, die opgemaakt zijn vóór 1 februari, zijn nog geldig en terugbetaald tot drie maanden na de voorschrijfdatum. Heeft de arts de datum 'uitvoerbaar vanaf' ingevuld, dan start de geldigheid van het voorschrift pas vanaf die tweede datum.

 

Q: Kan de arts de geldigheid van het voorschrift nog uitstellen op het nieuwe voorschriftmodel?

A: Het veld 'uitvoerbaar vanaf' verdwijnt. Als de arts de aflevering van een geneesmiddel wil uitstellen, kan hij op het voorschrift zelf instructies vermelden over de begin- en einddatum van een behandeling, of over een latere uitvoerbaarheidsdatum van het voorschrift. In dat geval moet je daar als apotheker rekening mee houden.

 

Q: Wat als ik na 1 februari nog voorschriften op het oude voorschriftmodel ontvang?

A: We verwachten dat artsen ook na 1 februari nog voorschriften uitschrijven met vergoedbare geneesmiddelen op het oude voorschriftmodel.

APB communiceerde hierover het volgende: “Gezien de voorschrijvers nog niet 100% overgeschakeld zijn op het nieuwe model, zal je de komende weken en maanden in het belang van je betrouwbare patiënten wellicht toch nog niet-reglementaire voorschriften willen uitvoeren. Heb je waterdichte garanties op terugbetaling? Neen. Wat de regelgeving betreft, is het RIZIV formeel: een voorschrift op een oud model is niet geldig voor terugbetaling. Het KB wordt niet aangepast, uitstel wordt niet toegelaten. Dat zou het probleem trouwens ook niet oplossen. APB en OPHACO hebben vrijdag 24 januari alsnog het RIZIV en de ziekenfondsen formeel opgeroepen om geen controles uit te voeren. Een formele bevestiging is er helaas niet en zal er waarschijnlijk nooit komen… Maar een goede verstaander heeft ons zeker begrepen: indien er toch sprake is van controles, ontstaat er een groot politiek probleem!”

Concreet raadt APB het volgende aan: “Een papieren voorschrift opgemaakt vanaf 1 februari 2020 op een oud model met terugbetaalde geneesmiddelen? Informeer je patiënt over de wijzigingen met betrekking tot het voorschriftmodel. Lever af en als je beslist de derde betaler toe te passen, registreer dan op het voorschrift dat de gezondheid van je patiënt in dat geval primeert. Als dat toch tot een weigering zou leiden, dan zal jouw tariferingsdienst het ons zeker melden. Het is immers onaanvaardbaar dat onze patiënten de dupe zouden worden van nieuwe regels die niet toegepast worden door de voorschrijvers.”

 

Q: Hoe zit de nieuwe regelgeving rond elektronische voorschriften weer in mekaar?

A: Sinds 1 januari 2020 zijn artsen, tandartsen en vroedvrouwen verplicht om geneesmiddelen voor niet-gehospitaliseerde patiënten elektronisch voor te schrijven.

Op die verplichting zijn enkele uitzonderingen bepaald, waarbij de voorschrijver wel nog op papier mag voorschrijven:

- De voorschrijver is 64 jaar of ouder op 1/01/2020

- Het voorschrift wordt opgesteld tijdens een huisbezoek of in een rusthuis

-  In geval van overmacht, zoals dringende medische hulp, voor een buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer, voor een pasgeborene in afwachting van een INSZ-nummer, bij technische problemen of onbeschikbaarheid van eHealth.

Als apotheker kan en moet je deze uitzonderingen niet controleren.

 

Q: Wat is de geldigheidsduur van elektronische voorschriften?

A: Elektronische voorschriften zijn op dit moment max. 3 maanden geldig.

Voor het elektronisch voorschrift is de programmatie nog niet klaar om een kortere of langere periode dan 3 maanden geldigheid door te geven. Dat zal ten vroegste vanaf mei 2020 zijn.

Mogelijk staat er op het bewijs van elektronisch voorschrift toch een langere periode dan 3 maanden gedrukt. Maar aangezien de verlengde geldigheid nog niet elektronisch wordt doorgegeven, is het elektronisch voorschrift toch slechts 3 maanden geldig.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy