Griepvaccinatie: officiële richtlijnen

dinsdag 11 augustus 2020
Terug naar overzicht

De griep is nog niet in het land, maar de organisatie van het aankomende vaccinatieseizoen wekt bij alle instanties al de nodige koorts op. Er zullen zo'n 2,9 miljoen vaccins beschikbaar zijn in België. Een significante hoeveelheid die volstaat wanneer de vaccinatiegraad dezelfde is als de voorbije jaren. Maar door de coronacrisis is er alvast een grotere vraag naar griepvaccins...

De Hoge Gezondheidsraad heeft daarom de prioritaire doelgroepen bepaald die voorrang zullen krijgen. Het gaat om:


> Personen met risico op complicaties:

65-plussers, chronisch zieken ouder dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen die verblijven in een instelling, kinderen ouder dan 6 maand die langdurig behandeld worden met aspirine.

> Personen die onder hetzelfde dak wonen als personen met risico op complicaties of kinderen jonger dan 6 maanden.

> Zorgverleners: ook apothekers vallen hieronder.

> Ook voor personen tussen 50 en 65 jaar is het aanbevolen om zich te laten vaccineren.

Deze groepen moeten dus als eerste een griepvaccin krijgen. Om de verdeling van vaccins zo vlot mogelijk te organiseren, zal dit in twee fases verlopen. Dat is zo vastgelegd in de officiële richtlijnen, die het FAGG heeft gepubliceerd. Hieronder vind je de belangrijkste zaken voor in de apotheek:

  • Het is van belang om zoveel mogelijk risicopersonen te vaccineren om een overbelasting van het gezondheidszorgsysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen te beperken, indien de grieppiek zou samenvallen met een COVID-19-golf.
  • Ook alle zorgverleners worden opgeroepen om zich te laten vaccineren. Niet alleen om de patiënt indirect te beschermen, maar ook om hun beschikbaarheid te verzekeren. Beste apotheker, laat je dus ook vaccineren!
  • Er wordt gevraagd om de griepvaccins pas af te leveren vanaf 1 oktober, enkel aan risicopersonen (1e fase). Pas vanaf deze datum zal ook de prijs voor de patiënt optimaal zijn, door een wijziging van de vergoedingscategorie en een bijkomende vergoedbaarheid voor personen wonend onder hetzelfde dak van risicopersonen en/of kinderen jonger dan 6 maanden.
  • Dit betekent echter niet dat de ideale periode voor vaccinatie vervroegd wordt. Men raadt aan om te vaccineren tussen 15 oktober en 15 december.
  • Indien er nog vaccins beschikbaar zijn, kunnen ook niet-risicopersonen gevaccineerd worden vanaf 15 november (2de fase). Er wordt gevraagd om voor deze datum dan ook geen vaccins te verstrekken aan niet-risicopersonen.
  • Het voorschrift zal moeten aangeven dat het vaccin bestemd is voor een risicopersoon door middel van de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing.’

 

>> Het integrale document met richtlijnen kan je hier nalezen.

 

Werkwijze reservaties griepvaccins in de apotheek: schema

Krijg je in jouw apotheek al vragen naar reservaties, maar weet je niet goed hoe je dat logistiek kan aanpakken? Onderstaand schema kan je daarbij helpen, in afwachting van de levering van de griepvaccins.

We kiezen ervoor om te werken met een algemene CNK-code in plaats van de CNK-code van de vaccins, vermits die nog niet gekend zijn voor 2020 en dat meer logistieke aanpassingen vraagt.

Ter herinnering: reserveer vaccins in eerste instantie enkel in functie van de objectieve criteria van de prioritaire doelgroepen. Reservaties voor mensen buiten de doelgroepen mogen pas na 15 november worden afgeleverd.


© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy