Het elektronisch voorschrift: FAQ

donderdag 28 mei 2020
Terug naar overzicht

Wat is momenteel de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift? Heeft de apotheker nog steeds de RID-code nodig? En wat bij onbeschikbaarheid van eHealth? Alles wat je moet weten over het e-voorschrift lees je in dit artikel!

 

 

 

Wat is momenteel de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift?

Voor elektronische voorschriften is het voor de voorschrijvers nog niet mogelijk om een kortere of langere geldigheidsduur dan 3 maanden te bepalen. De softwareleveranciers zullen hun systemen aanpassen en deze functionaliteit zal in de loop van september (en niet later dan 1 oktober) 2020 werkzaam zijn.

Momenteel geldt dus de 'standaardgeldigheidsperiode' van 3 maanden, ongeacht wat mogelijk op het bewijs van elektronisch voorschrift (BEV) vermeld staat.

Het kan zijn dat een elektronische voorschrift verlopen is en dus niet meer beschikbaar is op de Recip-e-server via de RID van het BEV. Wees in dat geval, dat waarschijnlijk steeds vaker voorkomt, pragmatisch als je geen fraude vermoedt. De continuïteit van de behandeling heeft voorrang: lever af op basis van het bewijs van elektronisch voorschrift, als dat een geldige einddatum van het voorschrift aangeeft. Ga indien nodig ook in het GFD na of het geneesmiddel niet recent werd afgeleverd.

Recip-e controleert de geldigheid van voorschriften die sinds 1 november 2019 zijn opgesteld. De voorschriften die je van de server kan ophalen, zijn dus in principe allemaal geldig.


Is de RID-code voldoende?

De patiënt kan de apotheker enkel de RID-code van het elektronisch voorschrift bezorgen (zonder het papieren bewijs). Met de toestemming van de patiënt kan ook de voorschrijver de RID-code aan de apotheker bezorgen. Dat kan via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, Whatsapp, Siilo, enzovoort).

De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR. Als de apotheker het voorschrift kan ophalen van de server, kan hij het geneesmiddel aan de patiënt afleveren en het elektronisch voorschrift nadien archiveren. Er is noch voor de tarifering, noch voor de archivering een papieren bewijs van elektronisch voorschrift nodig.


Wat bij onbeschikbaarheid van eHealth?

Heb je door aanhoudende onbeschikbaarheid van de eHealth-basisdiensten geen toegang tot het elektronisch voorschrift op de server van Recip-e of stelt je een blokkerende fout vast? Dan mag je uitzonderlijk de geneesmiddelen afleveren op basis van de informatie vermeld op het bewijs van elektronisch voorschrift. Je duidt dit aan op het bewijs van elektronisch voorschrift als een geval van overmacht.

Als de onbeschikbaarheid van de eHealthdiensten slechts kort is, kan je na de aflevering opnieuw proberen om het voorschrift op te halen en te archiveren.


Kan de patiënt zijn elektronische voorschriften raadplegen?

Sinds eind 2018 kan de patiënt zijn lopende (nog niet uitgevoerde) elektronische voorschriften raadplegen via het portaal Mijngezondheid (mijngezondheid.belgie.be).


Heeft de apotheker nog steeds de RID-code nodig?

Ja. Je kan het elektronisch voorschrift alleen aan de hand van de RID-code ophalen van de Recip-e-server.


Moeten de bewijzen van elektronisch voorschrift aan de tariferingsdienst bezorgd worden?

Als het elektronisch voorschrift kon opgehaald en gearchiveerd worden, dan is het niet noodzakelijk om het bewijs van elektronisch voorschrift aan de tariferingsdienst te bezorgen.

Eventuele verduidelijkingen of motiveringen, zoals bijvoorbeeld "wegens ontbreken bij leverancier: aanpassing na akkoord voorschrijver" moeten elektronisch toegevoegd en gearchiveerd worden.

Op de voorschriften moet steeds het voorschriftnummer duidelijk vermeld worden. Ook voor de bewijzen van elektronisch voorschrift die aan de TD bezorgd worden, vragen we om steeds het voorschriftnummer op het document te vermelden.


Wat met voorschriften voor personeel van Defensie en Federale Politie?
Voor personeel van Defensie en de Federale Politie blijft het officiële gele duplicaat of het blauwe afschrift noodzakelijk voor de tussenkomst door deze diensten.


Mag stoma- en incontinentiemateriaal voorgeschreven worden op een elektronisch voorschrift?

Voor de terugbetaling van stoma- en incontinentiemateriaal is er bij de eerste aflevering nog steeds een klassiek papieren voorschrift nodig. Dit voorschrift kan je samen met het ingevulde formulier "bijlage 13" aan de tariferingsdienst bezorgen.

 

Indien je nog verdere vragen hebt over dit thema, kan je ons contacteren via info@klav.be of via onze telefonische helpdesk op het nummer 011/28 78 00.

© 2022 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy