Nieuwe richtlijnen pneumokokkenvaccinatie

donderdag 06 oktober 2022
Terug naar overzicht

De Hoge Gezondheidsraad paste recent de richtljnen aan voor de vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken. Om de vaccinatiegraad te verhogen werd er een sensibiliseringscampagne gelanceerd.

De 3 aanbevolen doelgroepen voor pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen zijn:

  • Volwassenen met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie, namelijk volwassenen met:
    • ​een stoornis van de immuniteit;
    • een anatomische en/of functionele asplenie, sickle-cell disease of een hemoglobinopathie;
    • een lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat; 
  • V​​olwassenen (vanaf 50 jaar) met comorbiditeit (chronisch hartlijden, chronisch longlijden of rokers, chronisch leverlijden of ethylabusus, chronisch nierlijden, chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico, diabetes mellitus); 
  • Gezonde personen van 65 jaar of ouder

Tot nu toe waren er twee vaccins voor pneumokokkenvaccinatie ter beschikking. Dat zijn er nu vier geworden:

  Prevenar, 13-valent conjugaat vaccin (PCV13)
›  Vaxneuvance, 15-valent conjugaat vaccin (PCV15)
›  Apexxnar, 20-valent conjugaat vaccin (PCV20)
›  Pneumovax, 23-valent polysacharide vaccin (PPV23)

 

De vaccinatieschema's

Vaccinatieschema 1

Vaccinatieschema 2

Vaccinatieschema 3


© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy